Firme ne mogu vratiti milijardu, a građani pola milijarde KM

Bankari zabrinuti zbog visokog procenta loših kredita

 

Od ukupnih kredita plasiranih pravnim osobama u iznosu od 5,8 milijardi KM, do sredine ove godine u kategorije B do E (problematični krediti s kašnjenjem) klasificirano je i dalje zabrinjavajuće visokih 28,1 posto ili 1,6 milijardi KM, pokazuju najnoviji podaci Agencije za bankarstvo. 

Realni sektor 

Pokazatelj za sektor stanovništva je bolji, od ukupno odobrenih kredita stanovništvu u iznosu od 5,7 milijardi KM, u navedene kategorije klasificirano je 12,4 posto ili 703 miliona KM, što je također visok nivo.

Podaci su to Agencije za bankarstvo FBiH, iz koje konstatiraju da su navedena kretanja rezultat stanja u realnom sektoru i djelovanja ekonomske krize na privredu i ukupnu ekonomiju u BiH, zbog čega kreditni portfolio pravnih osoba ima znatno lošiji kvalitet od sektora stanovništva. Najvažniji indikator kvaliteta kreditnog portfolija je učešće nekvalitetnih kredita.

– Od ukupnih nekvalitetnih kredita (NPL – apsolutno loša kategorija) na pravne osobe odnosi se 66 posto, a na stanovništvo 34 posto, kao i na kraju 2014. godine. U prvoj polovini 2015. učešće nekvalitetnih kredita kod sektora stanovništva na istom je nivou, dok je kod pravnih osoba blago smanjeno. Od ukupnih kredita plasiranih pravnim osobama, na nekvalitetne kredite odnosi se 18 posto ili jedna milijarda KM. Za sektor stanovništva iznose 9,7 posto ili 549 miliona KM – navodi se.

Opća potrošnja 

Najveće učešće u ukupnim kreditima pravnih osoba imaju sektori trgovine 20,2 i proizvodnje 13,9 posto, a kod stanovništva najveće učešće imaju krediti za opću potrošnju 38,4 i stambeni krediti 9,7 posto. Nivo kredita plasiranih sektoru proizvodnje od 1,6 milijardi KM ostao je isti kao i na kraju 2014. godine, dok su nekvalitetni krediti u prvoj polovini 2015. godine neznatno smanjeni za jedan posto ili četiri miliona KM, odnosno na 373 miliona KM.

S druge strane, kreditiranje sektora trgovine u prvoj polovini 2015. povećano je za 62 miliona KM, odnosno na nivo od 2,3 milijarde KM. Nekvalitetni krediti kod ovog sektora smanjeni su za pet posto ili 16 miliona KM, sa 30. junom 2015. godine iznosili su 333 miliona KM.

Muka s otplatom stanova 

Kod stanovništva je prisutan blagi rast nekvalitetnih kredita kod sve tri grupe kredita po namjeni, a najviše kod stambenih kredita: za pet posto ili deset miliona KM. Najlošiji pokazatelj učešća nekvalitetnih kredita od 28,5 posto imaju krediti plasirani obrtnicima.

Relativno visoko učešće nekvalitetnih kredita od 16,7 posto imaju stambeni krediti (na kraju 2014. godine 15,9 posto), dok krediti za opću potrošnju, s najvećim učešćem od 38,4 posto u ukupnim kreditima, imaju najniže učešće nekvalitetnih kredita od 7,4 posto.

549 miliona KM građani ne mogu vratiti bankama

28 posto kredita u privredi smatra se spornim

 

Autor: B. TURKOVIĆ 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close