Federalni pravobranilac Inda Ažman posjetila Općinu Visoko

U prostorijama Općine Visoko, u četvrtak 11.04.2013. godine, održan je sastanak na kojem su svoje učešće uzeli: Općinska načelnica Visoko Amra Babić, Federalni pravobranilac Inda Ažman, direktor JKP «Gradska Groblja» d.o.o. Visoko Asmir Hodžić kao i članovi Nadzornog odbora JKP «Gradska Groblja» d.o.o. Visoko.

Tema sastanka bio je dogovor u vezi realizacije pravosnažne presude Kantonalnog suda u Zenici, kojom je JKP «Gradska Groblja» d.o.o. Visoko obavezno Federaciji Bosne i Hercegovine isplatiti novčani iznos od 1.202.148,69 KM sa zakonskom zateznom kamatom počev od 27.03.2009. godine pa do isplate.

Na sastanku je zaključeno, da se zajedničkim naporima pokuša iznaći najbolje rješenje kako bi se vansudskim putem pokušala realizirati ova pravosnažna i izvršna presuda.

Ukoliko bi se eventualno postiglo rješenje i dogovor oko načina kao i vremena realizacije pomenute presude, Federalno pravobranilaštvo ne bi ni pokretalo sudski postupak radi realizacije iste.

visoko.gov.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close