Ostali sportoviSport

Federalni parlament omogućio normalno funkcioniranje sportskih klubova

Usvajanjem izmjena Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima u Predstavničkom domu, a ranije i Domu naroda, sportskim klubovima omogućava se djelimični otpis dugovanja i potpisivanje sporazuma o reprogramu preostalog duga na rokove maksimalno do deset godina.

Povoljna pozicija

– Stupanjem na snagu izmjena Zakona, nakon objave u Službenim novinama FBiH, naplata i otpis poreznih dugova odnosit će se na sve dugove nastale do 31. decembra 2016. godine, kazao je Feni delegat Kluba Srba Slađan Ilić, predlagač navedenog zakona.

S tim je saglasna i Vlada Federacije BiH obrazlažući da će „klubovi biti dovedeni u povoljniju situaciju i da će im biti omogućeno učešće na međunarodnim takmičenjima”.

Također, olakšano je dobivanje licenci bez kojih ne mogu učestvovati na evropskim i svjetskim takmičenjima.

Dosadašnje zakonske odredbe dovodile su klubove u tešku situaciju budući da je propisano da se prihvata postupak otplate dospjelog poreznog duga nastalog do 31. decembra 2013. godine.

Foto: Amer KAJMOVIĆ - Federalni parlament omogućio normalno funkcioniranje sportskih klubova
Foto: Amer KAJMOVIĆ

Zakon je stupio na snagu 16. maja 2014., a daje mogućnost reprogramiranja poreznog duga, otpisa zateznih kamata i umanjenja glavnice da bi se ostvarile pretpostavke za normalno funkcioniranje sportskih klubova.

– To znači potpisivanje sporazuma s Poreznom upravom s tim da se zahtjev dostavlja nadležnoj kantonalnoj poreznoj upravi u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona, a zaključno s 15. julom 2014. godine. U međuvremenu se ispostavilo da se rokovi ne mogu ispoštovati i da mnogi klubovi ne mogu poslovati, podsjeća Ilić.

Foto: Amer KAJMOVIĆ - Federalni parlament omogućio normalno funkcioniranje sportskih klubova
Foto: Amer KAJMOVIĆ

Identificiranje duga

Po usvajanju zakonskih izmjena neophodno je izmijeniti član 2. Zakona o Poreznoj upravi FBiH radi stvaranja pretpostavki za drugačije postupanje od onoga koje je utvrđeno Zakonom o Poreznoj upravi FBiH.

Naime, u svakom konkretnom slučaju Porezna uprava FBiH sačinjava sporazum sa sportskim kolektivima u kojem mora biti tačno identificiran dug po osnovu javnih prihoda i kao takav usaglašen između dvije strane potpisnice tog istog sporazuma.

 

Oslobođenje
Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close