BiHPrivreda

Federacija BiH zabranjuje GMO

Vlada Federacije BiH je utvrdila Prijedlog zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji, koji propisuje ciljeve, načela i pravila ove proizvodnje, označavanje organskih proizvoda, sustav kontrole u organskoj proizvodnji, registar subjekata, upravni i inspekcijski nadzor, uvoz, izvoz i stavljanje na tržište organskih proizvoda, prekršaje i druga pitanja od značaja za ovu oblast.

Za Federaciju BiH donošenje ovog zakona ima za primarni cilj pravno reguliranje oblasti organske proizvodnje radi osiguranja uvjeta da ovaj sektor može biti razvijan u skladu s promjenama koje su se dogodile u poljoprivrednoj politici, u proizvodnji i na tržištu te ispunjavanja dugogodišnjih zahtjeva subjekata koji se bave organskom proizvodnjom u BiH, istaknuto je iz federalne Vlade.

Drugi cilj je ispunjavanje preuzetih obveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, odnosno usklađivanje bh. sa zakonodavstvom EU.

Zakonom je zabranjeno korištenje genetski modificiranih proizvoda (GMO) i/ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potiču od GMO-a kao hrane, hrane za životinje, pomoćne supstance u procesu proizvodnje, sredstava za zaštitu bilja, gnojiva, poboljšivača tla, vegetativno reprodukcijskog materijala i sjemena za uzgoj, te mikroorganizama i životinja u organskoj proizvodnji.

U svrhu dokazivanja poštivanja ove zabrane, subjekt je obvezan poštovati i može se pouzdati u oznake na proizvodu ili bilo kojem drugom propratnom dokumentu koji su pričvršćeni ili priloženi u skladu s posebnim propisima koji uređuju stavljanje na tržište GMO-a i/ili kojima se uređuje GMO hrana i hrana za životinje.

Prilikom kupovine takvih proizvoda, korisnik neorganskih proizvoda, koji nisu hrana ili hrana za životinje, obavezan je od dobavljača tražiti potvrdu da dostavljeni proizvodi nisu GMO i/ili sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a. Ovim zakonom zabranjena je i primjena jonizirajućeg zračenja u obradi organske hrane, hrane za životinje ili sirovina koje se koriste u organskoj proizvodnji.

Indikator

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close