FBiH: Vanjski dug raste, javne kompanije najzaduženije

Javni dug Federacije BiH sa 31. martom ove godine iznosio je 5,3 milijarde KM, podaci su Ministarstva finansija FBIH, koje je na jučerašnjoj regionalnoj berzanskoj konferenciji u Sarajevu prezentirao pomoćnik ministra Samir Bakić.
Vanjski dug Federacije BiH dostigao je 4,4 milijarde KM i ima tendenciju povećanja budući da je za posljednjih godinu i tri mjeseca narastao za blizu 600 miliona KM.
Naime, vanjski dug je još 31. 12. 2011. godine iznosi0 3,8 milijardi KM, a već sa 31.3 2012. 4,2 milijarde KM, da bi dostigao sadašnjih 4,4 milijarde KM.
Verifikovani unutrašnji dug u FBIH (samo unutrašnji dug budžeta FBiH, a ne i ukupni dug) iznosio je sa 31. martom ove godine 874,9 miliona KM.
Najveći dužnici od krajnjih korisnika su javne kompanije čiji ukupan dug iznosi 1,19 milijardi KM, kantoni duguju 215,2 miliona KM, dug općina je 42,4 miliona KM, a ostalih krajnjih korisnika 170,2 miliona KM.
Ukupan dug krajnjih korisnika premašio je iznos od 1,62 milijarde KM.
Pomoćnik ministra Bakić kazao je da se u FBIH sa zaduživanjem istovremeno i odvija proces razduživanja, budući da se redovno izmiruju obaveze po osnovu stare devizne štednje.

indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close