BiHPrivreda

FBiH mijenja Zakon o porezu na dobit

Federalna vlada je jučer utvrdila i Parlamentu FBiH po žurnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit.

Jedna od novina je brisanje odredbe u važećem Zakonu koja je obavezivala pravne osobe na dostavu financijskog izvještaja bilanca uspjeha u hard copy, koji su predavali i Poreznoj upravi FBiH i Financijsko-informatičkoj agenciji, a cilj je smanjenje administracije za porezne obveznike.

Naime, Porezna uprava FBIH ima pristup bazi podataka FIA, te nije potrebna i dodatna dokumentacija.

Predložena je i dopuna članka 19. važećeg zakona koji uređuje troškove amortizacije s ciljem sprječavanja većeg troška za pravne osobe i da bi i dalje troškovi zakupa odnosno amortizacije imovine s pravom korištenja bili porezno priznati rashodi.

Važeći zakon o porezu na dobit je uredio porezno priznavanje rashoda koji nastaju na ime kamata kroz pravilo “istanjene kapitalizacije” od kojeg su izuzete financijske instutucije koje su u momentu predlaganja važećeg zakona bile pod nadzorom Agencije za bankarstvo FBiH i Agencije za nadzor osiguranja FBiH, stoga u tadašnjem tekstu zakona nisu uključena lizing društva.

Obzirom da su sad i ova društva pod nadzorom Agencije za bankarstvo FBIH, predloženo je izuzimanje iz ovog poreznog pravila, obzirom da agencije kontroliraju adekvatnost kapitala.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close