Fakulteti proizvode kadrove koji su “predodređeni da na biroima budu godinama”

U organizaciji Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i fondacije Konrad Adenauer, u Sarajevu se danas održava konferencija “Rad i zapošljavanje”.

Predsjedavajuća komisije Danijela Martinović izjavila je da je u visoko obrazovanje BiH uveden Bolonjski sistem studiranja dok je sistem osnovnog i srednjeg obrazovanja vrlo fragmentiran.

– Iako težimo standardima Evropske unije, kada je riječ o cjelokupnom obrazovnom sistemu, problem je što nismo formirali standarde i kataloge znanja i što i dalje postoji mehaničko savladavanje znanja, a znanja koja se usvajaju nisu adekvatna kada je riječ o potrebama tržišta rada – istakla je Martinović.

Ona je pojasnila da zbog toga imamo hiperprodukciju kadrova određenih zvanja dok s druge strane postoje deficitarna zanimanja.

– Ovom konferencijom ćemo pokušati da predložimo određene mjere i akcione planove te da vidimo gdje smo kada je u pitanju obrazovni sistem, mjere aktivnog zapošljavanja kao i uloga različitih zavoda i agencija koje se bave tim mjerama – kazala je Martinović.

Asistent na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Armin Avdić naveo je da je istraživanje koje je provedeno u pripremi konferencije pokazalo da firme u BiH imaju potrebu za radnicima i čak imaju problema da nađu adekvatne radnike.

– Za početak bi trebalo provesti jednu masovniju anketu tih firmi, vidjeti koje obrazovne profile i koje vrste vještina trebaju u svojim proizvodnim aktivnostima, i na bazi toga kreirati edukacione programe osposobljavanja i usavršavanja osoba koje su na biroima rada – smatra Avdić.

Direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Adnan Delić rekao je da situacija u državi po pitanju tržišta rada u ovom trenutku nije nimalo dobra te da oko 30 posto ljudi na evidencijama službi za zapošljavanje ne posjeduju adekvatno, a u nekim slučajevima nikakvo znanje potrebno na tržištu rada.

Po njegovom mišljenju, razlog za to je katastrofalna upisna politika u srednje škole i na fakultete koji već dugi niz godina proizvode kadrove koji su “predodređeni da na biroima za nezaposlene budu godinama”.

– Bosni i Hercegovini je potrebno masovnije otvaranje centara za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju nezaposlenih osoba kako bi bili pripremljeni za tržište rada – rekao je Avdić.

(FENA)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close