Fahrudin Bečirović održao sastanak s policijskim službenicima

Jučer, 17.12.2012. godine, s početkom u 08,00 sati, u prostorijama Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, policijski komesar Fahrudin Bečirović je održao sastanak sa šefovima organizacionih jedinica u sektorima uniformisane i kriminalističke policije, te načelnicima policijskih uprava i komandirima policijskih stanica na području Zeničko-dobojskog kantona, kojom prilikom su analizirane aktivnosti poduzete u proteklom periodu po „Akcionom planu mjera i radnji Uprave policije za 2012. godinu“.

Prilikom planiranja aktivnosti u 2012. godini postavljeni su sljedeći ciljevi: smanjenje broja krivičnih djela, povećanje procenta rasvijetljenih krivičnih djela, smanjenje broja saobraćajnih nezgoda, smanjenja broja smrtno stradalih u saobraćajnim nezgodama, odnosno osiguranje većeg nivoa sigurnosti, a posebno lične sigurnosti pojedinca/građanina. U proteklom periodu, težište aktivnosti policijskih službenika bilo je usmjereno ka otkrivanju izvršilaca i rasvjetljavanju krivičnih djela, te segmentu sigurnosti saobraćaja.

Što se tiče oblasti borbe protiv kriminaliteta, najzastupljenija su krivična djela iz oblasti tzv. ”imovinskog kriminaliteta”, tj. krivična djela krađa, razbojničkih krađa, razbojništva, u zadnje vrijeme otuđenje putničkih motornih vozila i sl. Isto tako, tu su i krivična djela iz domena krvnih delikata, naročito ona najteža krivična djela koja se naročito reflektuju u javnosti i čijim rješavanjem se, pored profesionalne i moralne satisfakcije, jača povjerenja građana u institucije. U tom smislu značajno je da su na nivou Uprave policije, kao i u okviru saradnje i zjaedničkog rada sa drugim policijskim agencijama i državnim organima i institucijama, u proteklom periodu poduzimane određene aktivnosti koje su uspješno realizirane, što je rezultiralo podizanjem optužnica, odnosno donošenjem pravosnažnih sudskih presuda. Posebno je značajno što se to odnosi i na određeni broj lica kojima je krivična odgovornost utvrđena za učešće u organizovanim kriminalnim grupama s ciljem vršenja krivičnih djela.

Zadovoljavajuća je činjenica da stanje sigurnosti saobraćaja ima uzlazni trend, odnosno broj saobraćajnih nezgoda s težim posljedicama je u opadanju. Evidentni su i pozitivni efekti preventivnih i represivnih mjera i radnji koje se poduzimaju, tako da je potrebno iste nastaviti, kao i  kreirati nove postupke uz intenzivno i racionalno korištenje savremene tehničke opreme.

Stanje na našem području u proteklom periodu po pitanju javnog reda i mira je dobro, odnosno saradnja sa lokalnim zajednicama je zadovoljavajuća, ona je kontinuirana i ima trend razvoja, kako kroz aktivnosti rada policije u zajednici, tako i kroz druge vidove saradnje u okviru raznih foruma na lokalnom nivou i sl.

Nakon diskusija i izvršenih analiza postignutih rezultata, a u skladu sa aktuelnim procjenama stanja bezbjednosti, kao i sigurnosnim izazovima na našem području i šire, konstatovano je da su mjere i radnje iz Akcionog plana Uprave policije za 2012. godinu dobra polazna osnova za Akcioni plan u 2013. godini, te je u tom smislu, u narednom periodu, naloženo preduzimanje određenih aktivnosti svih organizacionih jedinica na području Uprave policije, kako bi se sačinio što kvalitetniji dokument kojim bi se unaprijedio rad policijskih službenika, nastavile započete aktivnosti po svim linijama rada, te time poboljšalo stanje bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona.

www.magazinplus.eu – MUP ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close