EU: Nova pravila o društvenoj odgovornosti za velike kompanije

Vijeće Evrope usvojilo je direktivu za otkrivanje različitih nefinansijskih informacija nekih od velikih kompanija.
Nove mjere će zahtijevati od pojedinih velikih kompanija EU da sačine, na godišnjoj osnovi, izjavu koja se odnosi na ambijent, socijalna i zaposlenička pitanja, poštovanje ljudskih prava i antikuorupcijska pitanja. Izjava će uključivati opis politika, ishoda i rizika vezanih za ta pitanja.
Ako društvo ne bude vodilo politiku i odnos prema ovim pitanjima, ono će morati objasniti zašto je to slučaj.
Nova mjera usmjerena je na jačanje transparentnost i odgovornosti kompanija, dok ograničava neka nepotrebna administrativna opterećenja, i osigurava jednako polje širom EU.
Ona će biti uključena u direktivu o godišnjim finansijskim saopćenjima i izvještajima određene vrste subjekata, koja je usvojena 26. juna 2013.
Italijanski ministar ekonomije i finansija Pier Carlo Padoan rekao je:
‘Firme, naročito one velike, igraju ulogu u ekonomiji EU koja ide daleko iza dimenzije proizvodnje roba i usluga. Usvajanjem ove direktive, zakonodavac EU je prihvatio ovu činjenicu i ojačao okvir društvene odgovornosti. Većom transparentnošću kroz objavljivanje nefinansijskih informacija jačat će se odgovornost velikih firmi prema evropskim
građanima. To će omogućiti investitorima da nagrade društveno odgovorno poslovno ponašanje, te ujedno promovisati održivi rast ‘

Direktiva sadrži sljedeće glavne značajke:

1. Odluka je donesena bez rasprave na sastanku Vijeća za opće poslove. Ona slijedi sporazum koji su postigli Evropski parlament i Vijeće
u februaru prošle godine. Estonska delegacija glasala je protiv.
2. Obim nove odredbe će biti primjenjiv na subjekte od javnog interesa sa više od 500 zaposlenih. Subjekti od javnog interesa su kompanije, kao što su listirana preduzeća, banke, osiguravajuća društva ili subjekti
koji su javno značajno relevantni zbog toga jer je to priroda njihovog poslovanja, njihova veličina ili njihov korporativni status. Male i srednje kompanije će biti izuzete od nove obaveze izvještavanja.

Neki od 6.000 subjekata od javnog interesa u EU potpast će pod djelokrug Direktive.
Opis različitih politika koje će primjenjivati administracija, upravna, i
nadzorna tijela s obzirom na aspekte kao što su starost, gender, obrazovna i profesionalna pozadina će biti dodan u izjavu o korporativnom upravljanju.
U izvještaju koji će Komisija dostaviti do 21. jula 2018. razmotrit će se
mogućnost uvođenja obaveze kojom će se od velikih proizvodnih subjekata zahtijevati na godišnjem nivou, izvještaji od-zemlje-do-zemlje za svaku državu članicu i treće zemlje u kojima djeluju, a sadržavat će informacije o profitu, porezima koji se plaćaju na profit i primljenim javnim subvencijama.
Izvještaj će uzeti u obzir kretanje u povećanju transparentnosti u finansijskom izvještavanju na međunarodnom nivou.
Izvještavanje od-zemlje-do-zemlje već je propisano EU direktivom.
Države članice imaju dvije godine da inkorporiraju nove odredbe u domaći zakon, koji će biti primjenjiv 2017.

Indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close