Elvedin Šabanović: Otvoreno pismo Šefu Općinske službe za zaštitu okoline

Šefu Općinske službe za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline

Otvoreno pismo

Datum: 19.7.2013.

Poštovani,

Sigurno je da sam bezbroj puta do sada ukazivao na problem postojanja divlje deponije otpada ili bolje u ovom slučaju reći divlje deponije smeća na dionici lokalnog puta u pravcu Porječani-Bosnići-Mulići-Arnautovići-Visoko. Jasno je, kako je i Vama slučaj ove deponije poznat što potvrđuje i podatak u kojem prema dostavljenim podacima Komunalne inspekcije i Policijske stanice Visoko, u Informaciji o stanju ekologije i životne sredine od 1.6.2013. godine ovaj lokalitet identificirate trenutno kao posebno veliku divlju deponiju lociranu uz lokalni put Visoko-Arnautovići-Porječani, ili lokalitet “Podgradina“.

Obzirom da prema Zakonu o zaštiti okoliša Federacije BiH svako lice ima pravo na zdrav i ekološki prihvatljiv okoliš kao osnovno ustavno pravo, te da se Odlukom o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu“ od 27.3.2013. godine uređuje održavanje komunalnog reda, kao i odnosi u komunalnim djelatnostima na području općine Visoko, a naročito na području uređenja naselja, održavanja čistoće i čuvanja javnih površina, molim Vas da građanima ovog područja, ali i šire, omogućite normalno putovanje ovom dionicom tako što ćete po hitnom postupku izvršiti sanaciju ovog lokaliteta, svjesnim građanima u ovim mubarek danima mjeseca Ramazan omogućiti normalne uslove za funkcionisanje dok prolaze ovim područjem koje osim što daje jako negativnu, ili čak ružnu estetsku sliku, ugrožava kvalitet življenja ali i zdravlja zbog pružanja neugodonog mirisa naročito zbog učestalog prisustva otpada organskog porijekla, te da u skladu sa nadzorom kojeg provodite ovom Odlukom u ime Općine spriječite bilo kakvo daljne odlaganje.

O lokalitetu o kojem je toliko puta govoreno ne želim trošiti nepotrebne riječi, to je područje na kojem se nalazi i kućno smeće, i krupni otpad, i što je posebno upozoravajuće i otpad organskog porijekla.

Poštujući načelo da svako ljudsko biće ima pravo na život u okolišu podobnom za zdravlje i blagostanje, individualna nam je i kolektivna dužnost zaštiti i poboljšati okoliš za dobrobit sadašnjih i budućih generacija, te Vas stoga još jednom molim za hitnu reakciju.

Više se ne može trpiti!

 

 

Predjednik NVO EKOLOGIKA VISOKO

Elvedin Šabanović s.r.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close