“EKOLOGIKA” VISOKO: VODA, ZRAK I TLO SU TRI NAJBITNIJE SASTAVNICE OKOLIŠA

Voda, zrak i tlo su tri najbitnije sastavnice okoliša. Prema “Zakonu o zaštiti okoliša” objavljenog u službenim novinama FBiH broj: 33/03 od 17.7.2003. godine, član 2. stav 1. njegove odredbe odnose se na sve spomenute oblike okoliša.
Jučer je u velikoj sali Općine održana završna javna rasprava o nacrtu “Odluke o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda” kojoj je prisustvovao i predstavnik Ekologike.
Nažalost, nizak nivo svijesti građana i javnosti uopće o ovoj temi uzeo je svoj danak i na jučerašnjoj javnoj raspravi kojoj je prisustvovao zanemarivo mali broj predsjednika/predstavnika Savjeta mjesnih zajednica sa područja naše Općine, o čemu se moglo vidjeti, ali nije moglo pročitati u medijskim izvještajima.
Zanimljiv i jedini primjer je predstavnik Savjeta mjesne zajednice Zimča koji je ovom prilikom iznio vrlo zanimljive amandmane koji se odnose na pojedine odredbe iz spomenute Odluke koje su bar prema reakcijama šireg građanstva i najspornije.

Amandmane koje podržava i naše Udruženje u cijelosti Vam prenosimo:

Član 14.
Svi mjesni vodovodi mogu se uz saglasnost njihovih korisnika predati na upravljanje komunalnom preduzeću .

Cijena vode isporučene iz mjesnog vodovoda ne može biti određena ispod cijene koja osigurava pokrivanje nužnih troškova za održavanje i funkcionisanje objekata mjesnog vodovoda i troškova amortizacije.

Cijenu vode vodovoda koji su predati na upravljanje komunalnom preduzeću predlaže komunalno preduzeće , a usvaja Općinsko vijeće Visoko.

Cijena vode vodovoda kojim upravljaju korisnici određuje se na osnovu utvrđene amortizacije vodovoda Odlukom Savjeta mjesne zajednice.

Amortizaciju vodnog objekta sa prijedlogom cijene vode utvrđuje komunalno preduzeće uz naknadu.

Prijedlog:
Da se član 14. stav 1. izmijeni i dopuni sa članom 116. stav 2. “Zakona o vodama Zeničko-dobojskog kantona” objavljenog u službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona broj: 17/07 od 5.11.2007. godine kojim je definisano da se svi mjesni vodovodi koji služe za snabdijevanje vodom za piće preko 500 stanovnika mogu, uz saglasnost njihovog vlasnika, u roku od 5 godina od dana stupanja na snagu ovog zakona predati na upravljanje komunalnom preduzeću iz ove djelatnosti u općinama na čijem se području nalazi taj vodovod.

Obrazloženje:
Iz navedenog se zaključuje da predloženi član odluke nije u skladu sa “Zakonom o vodama Zeničko-dobojskog kantona” na osnovu kojeg je predložena odluka.

Član 15.
Vodovodi koji su izgrađeni iz sredstava Općine, Kantona i Federacije i drugih institucija u dijelu više od 1/2 uloženih sredstava predaju se na upravljanje komunalnom preduzeću, uz suglasnost nadležne općinske službe.

Uložena vlastita sredstva korisnika, komunalno preduzeće će kompenzirati isporukom vode bez naplate za period koji će pokrivati troškove vlastitih ulaganja građana.

Prijedlog:
Da se član 15. stav 1. briše.

Obrazloženje:
Članom 116. stav 2. “Zakona o vodama Zeničko-dobojskog kantona” jasno je propisano kako, na koji način, u kojem roku i pod kojim uslovima se mjesni vodovodi mogu predati na upravljanje javnom komunalnom preduzeću. Obzirom da ovaj Zakon ne poznaje način i uslove predaje mjesnih vodovoda u nadležnost komunalnog preduzeća kako je to navedeno u članu 15. nacrta Odluke, smatramo da predloženi član nije u skladu sa Zakonom i da ga iz tih razloga treba brisati iz Odluke.

Ovo saopštenje prenosimo sa ciljem osiguranja većeg učešća javnosti u donošenju odluka koje se odnose na vode, jer je ova Odluka vrlo važna, posebno za ruralna područja naše općine i njihove stanovnike, ali i cjelokupan prostor općine Visoko.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close