“Ekologika” Visoko: U čast obilježavanja Dana planete Zemlje

Na području Općine Visoko još uvijek ne postoji organizirano prikupljanje i odvoz otpada u svim mjesnim zajednicama što je posebno izražen višegodišnji problem u ruralnim dijelovima općine. Upravo u tim područjima skriva se značajan broj neuređenih odlagališta otpada za koja stanovnici, malo uslijed nemogućnosti organiziranog odlaganja otpada na mjesta predviđena za tu namjenu, malo više uslijed izraženog niskog nivoa svijesti o potrebi zaštite okoliša, smatraju kako su to idealna mjesta za odlaganje smeća koje proizvode, i pri tome su besplatna. Posebnu težinu ovom problemu ostavlja činjenica kako su ovakva mjesta nedovoljno ili skoro nikako istražena pa se o tačnim podacima oko njihovog broja kao i volumena samih lokacija ne može govoriti, te činjenica da su to istovremeno i lokacije koje se uglavnom nalaze na području određenih vodotoka, ili čak uz same vodotoke. Međutim, ponukan dobrim primjerom nedavne odluke da se odvoz otpada proširi na pojedine ruralne dijelove općine koji su priključeni na gradsku vodovodnu mrežu, te da im se uz račun za potrošnju vode ispostavlja i račun kojim će se uspješno riješiti uredno odlaganje i odvoz nastalog smeća, ovdje govorim o nedostacima koji se ogledaju kroz negativne uticaje po okoliš koji se mogu pretvoriti u vlastite prednosti. Fotografije divlje deponije smeća koje govore o ovom problemu zabilježene su jučer, 20. aprila 2013. godine. Divlja deponija smeća nalazi se duboko u unutrašnjosti općinskog područja na razmeđu mjesnih zajednica Porječani i Dobrinje, preciznije na lokalitetu “Bukve” gdje se ukrštaju putevi mjesnih podružnica Grđevac (Porječani), Upovac (Dobrinje) i Buzići (Dobrinje). Ova područja naravno, uz druga ruralna područja općine, još nemaju uređen sistem prikupljanja i odvoza otpada i ovo je samo jedna od divljih deponija smeća identifikovana jučerašnjim izlaskom na teren na ovom području. Nažalost, ima ih još. Međutim, u razgovoru sa stanovnicima mjesne podružnice Grđevac, došao sam do saznanja kako ovo područje ima uređen sistem vodosnabdijevanja uz instalirane vodomjerne satove i urednu plativost oko 100 korisnika vodovoda, bez obzira što on nije sastavni dio gradske vodovodne mreže. Postavlja se pitanje, da li je moguće jednom ovakvom području omogućiti jedan veći kontejner za odlaganje smeća i odvoz istog jednom ili dva puta mjesečno, ako postoji saglasnost stanovnika da im se za tu uslugu uz račun za plaćanje vode ispostavi i račun za odvoz otpada od strane vodovodnog odbora koji bi uslugu uredno plaćao prema komunalnom preduzeću? EkoLogika će u narednom periodu provesti anketni listić putem kojeg će se utvrditi volja lokalne zajednica ovog područja za rješavanjem problema, a potom ako to bude realno uputiti inicijativu prema komunalnom preduzeću kako bi se ostvarila saglasnost zakonskih autoriteta koji djeluju na njemu i omogućila potrebna infrastruktura kroz kontejner i kamion kojim bi se periodično odvozio prikupljeni otpad. Ovime bi se bar za izvjestan vremenski period zasigurno smanjio broj negativnih pritisaka na okoliš ovog i sličnih područja koji se manifestuju kroz pojavu nekontrolisanih divljih deponija smeća, te započeo sistemski ondje gdje je to trenutno moguće rješavati dio po dio jedne mjesne zajednice u vezi sa problemom odlaganja i odvoza otpada.

Elvedin Šabanović dipl.ing., predsjednik NGO EKOLOGIKA VISOKO

U čast obilježavanja Dana planete Zemlje

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close