EBRD: Stiže novih 150 miliona eura za Bosnu i Hercegovinu – U šta će se uložiti?!

Evropska banka za obnovu i razvoj već 15 godina podržava brojne projekte i ekonomski razvoj BiH. U intervjuu za današnje Oslobođenje, predsjednik EBRD-a, Suma Chakrabarti govori o budućim planovima EBRD-a, vezanim za ulaganje u Bosnu i Hercegovinu.

Na pitanje na koje sektore će se sektore EBRD u budućnosti fokusirati, Chakrabarti, je kazao da su “u novoj strategiji o kojoj sam razgovarao s domaćim vlastima tokom moje posjete, utvrdili sljedeće prioritete: fokusiranje na restrukturiranje i proširenje sektora domaćih privatnih preduzeća, razvoj čvršćih prekograničnih veza i promoviranje efikasnijeg i održivog korištenja resursa (energija, voda, drvo)”.

Budući da je EBRD do sada sarađivao s vlastima BiH na izgradnji koridora 5c, na pitanje u kojem obimu će se ta saradnja nastaviti, on je kazao da je EBRD u 2008. godini odobrio kredit od 180 miliona eura, uporedo sa sredstvima ElB-a, za izgradnju ključnih dionica transevropskog koridora 5c.

EBRD

Nakon pristupanja Hrvatske Evropskoj uniji, BiH je dobila direktnu granicu sa EU, što predstavlja šansu koja se ne smije propustiti. Međutim, postoje i ozbiljni izazovi kao što su poslovno okruženje, korupcija i velika ovisnost o vanjskim izvorima financiranja (uključujući doznake iz inostranstva i donatorska sredstva). Ovi izazovi moraju biti prevaziđeni da bi omogućili Bosni i Hercegovini da u potpunosti iskoristi svoje potencijale.

– Ovo je veoma važna investicija opravdana izuzetnim značajem ovog projekta, jer ovaj koridor predstavlja ključnu prometnu osovinu u zemlji na pravcu sjever-jug, a također povezuje BiH sa susjednim zemljama. Mi ćemo i dalje snažno podržavati ovaj projekt jer su bolja cestovna infrastruktura i transportne veze od velike važnosti za mogućnost daljeg ekonomskog rasta i razvoja BiH. Prije nekoliko mjeseci smo odobrili dodato povećanje našeg ulaganja u koridor 5c u iznosu od 25 miliona eura kako bismo omogućili pravovremeni završetak graničnog prijelaza Bijača.

Na pitanje hoće li EBRD, kao jedan od finansijera radova, tražiti oštrije kriterije za izbor izvođača radova, Chakrabarti je istakao da EBRD poklanja izuzetnu pažnju poštivanju najviših standarda poslovanja, punoj transparentnosti i modernim praksama dobrog upravljanja.

– Naši procesi nabavke su rigorozni i osmišljeni na način koji garantira najefikasnije i najekonomičnije korištenje novca poreskih obveznika. Pored toga, mi se ovim pitanjima bavimo vrio otvoreno na sastancima sa domaćim vlastima i naša poruka je da je korupcija jedna od glavnih prepreka za održivi razvoj u regiji. U skladu s tim, mora se poduzeti brza i odlučna akcija da se iskorjenjivanjem korupcije značajnije poboljša poslovna klima. Svjesni smo da je to složen problem i da je upravo zbog toga za njegovo rješavanje potreban sveobuhvatan pristup. Naš stav je: Snažno protiv korupcije, snažno protiv uzroka korupcije – rakao je predsjednik EBRD-a.

Na pitanje koliko je do sada EBRD odobrio sredstava za projekte u Bi H, koliko predviđa da će u budućnosti ulagati u BiH, Chakrabarti je rekao da je do danas uloženo 1,5 milijardi eura u Bosnu i Hercegovinu.

– Ovo uključuje značajno proširenje naših aktivnosti u zadnjih nekoliko godina. U 2012. uložili smo 125 miliona eura u BiH, što je za trećinu više u odnosu na ulaganja u 2011. godini, a očekujemo da ćemo tokom ove godine imati ulaganja preko 150 miliona eura – kazao je Chakrabarti

Dodao je da BiH ima snažan potencijal: obilje jeftine energije, jako industrijsko naslijede te kvalifikovanu i fleksibilnu radnu snagu.

– BiH je također blizu velikih regionalnih tržišta. Nakon pristupanja Hrvatske Evropskoj uniji, BiH je dobila direktnu granicu sa EU, što predstavlja šansu koja se ne smije propustiti. Međutim, postoje i ozbiljni izazovi kao što su poslovno okruženje, korupcija i velika ovisnost o vanjskim izvorima financiranja (uključujući doznake iz inostranstva i donatorska sredstva). Ovi izazovi moraju biti prevaziđeni da bi omogućili Bosni i Hercegovini da u potpunosti iskoristi svoje potencijale –  rako je, između ostalog  predsjednik EBRD-a Suma Chakrabarti u intervjuu za današnje Oslobođenje.

(Fena/aa)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close