Dženan Handžić, direktor medrese Osman ef. Redžović

Dženan Handžić rođen je 26.11.1977. godine u Visokom. Osnovnu školu završio u Velikom Čajnu, a nakon toga i Medresu „Osman-ef. Redžović“, kao najuspješniji učenik njezine prve generacije maturanata.
Visoku stručnu spremu i zvanje profesora islamskih nauka stekao je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.
Punih dvanaest godina neprekidno je radno angažovan u Medresi “Osman ef. Redžović”, u procesu neposrednog izvođenja nastave, kao i na rukovodećim funkcijama. Od školske 2000./2001. godine radio je kao profesor Akaida, Ahlaka i Historije islama, sve do septembra 2007. godine, kada je unaprijeđen i imenovan za pomoćnika direktora za nastavu. I pored obaveza koje je nova funkcija donijela sa sobom, nije se povlačio iz nastave, te i danas predaje nastavni predmet Akaid u starijim razredima Medrese.
Pored angažmana u medresi, 2001. godine, bio je zaposlen kao imam na području džemata Vijesolići i Prhinje, u trajanju od devet mjeseci. Također, vršio je poslove glavnog imama Medžlisa IZ Gračanica kod Visokog, odnosno mijenjao privremeno odsutnog glavnog imama 2003. godine. Iste godine kraći period predavao je islamsku vjeronauku u Gimnaziji „Visoko“ u Visokom.
Učestvovao je na brojnim seminarima i stručnim usavršavanjima organiziranim za direktore i pomoćnike direktora medresa na području Rijaseta IZ u BiH. Bio je član više Rijasetovih komisija u prinadležnosti Vjersko-prosvjetne službe koje su se na najdirektniji način bavile formalno-pravnim i sadržajnim oblikovanjem i organiziranjem rada medresa.
Uz vršenje dužnosti pomoćnika direktora za nastavu, iskustvo u rukovođenju sticao je i višegodišnjim angažmanom u školskim, upravnim i izvršnim odborima.
Bio je član Školskog odbora Medrese iz reda Nastavničkog vijeća u dva mandata, od 2002. do 2010. godine.
Član je Upravnog odbora Fondacije „Osman-ef. Redžović“ od 2010. god.
Član je Izvršnog odbora Medžlisa IZ Gračanica kod Visokog od 2010. god.
Pored toga, aktivno se bavi i publicističkim radom. Kao autor, prevodilac, urednik, recenzent, redaktor, tehnički urednik ili korektor učestvovao u izdavanju preko četrdeset naslova islamske i pedagoške literature. Posebno vrijedi izdvojiti rad na prijevodu prve „Enciklopedije islama“ na bosanski jezik, kao i prijevode „Ihja ulumid-dina“, „Tefsira“ Ibn Abbasa, te „Historije islamske umjetnosti i arhitekture“. Autorski rad na temu odnosa islama i ekologije mu je u rukopisu. U periodu 2002-2009 uređivao je i vodio sedmičnu, devedeset minutnu emisiju „Glas Medrese“ u programu vjerskog radija „Naba“ iz Visokog.
Aktivno govori engleski i pasivno arapski jezik, te ima izrazito napredne sposobnosti rukovanja računarom.
2009. godine upisao se na postdiplomski studij „Obrazovni menadžment“ na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, koji bi uskoro trebao biti priveden kraju. Oženjen je i otac troje djece.

Odlukom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, donesenoj na devetoj redovnoj sjednici održanoj 18. januara 2013. godine imenovan je za direktora Medrese „Osman-ef. Redžović“. Time je, sa nedavno navršenih 35 godina, postao jedan od najmlađih ikada imenovanih vršilaca jedne tako odgovorne dužnosti unutar institucija Islamske zajednice.

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close