Kolumne

Donošenje Zakona o demobilisanim borcima teško je krivično djelo …

REAGOVANJA: DONOŠENJE ZAKONA O DEMOBILISANIM BORCIMA TEŠKO JE KRIVIČNO DJELO KRŠENJA SVIH POZNATIH NORMI

REAGUJE: prof. Senad Sprečić

Strpljivo sam čekao rasplet događaja, nakon što su se svi oglušili o upozorenja koja sam nekoliko godina upućivao. I kategorija oštećenih, i mafijaško političko-pravne institucije.
Ne interesuje me da li će bilo ko ovu rekciju nazvati arogancijom. Čak i ako je arogancija ona ima svoje utemeljenje. Znanje je uvijek arogantno u odnosu na neznanje, jer neznanju podastire, crta, slika, objašnjava sve ono što neznanje ni u snu nije u stanju da dokuči.
Krenimo od samog naziva: Zakon o demobilisanim borcima.
Šta označava pojam mobilisan, mobilizacija, da bi bilo ko bio demobilisan, odnosno da bi se sprovela demobilizacija. Ko, kada, kako, na osnovu čega vrši mobilizaciju, u kojim društvenim okolnostima? Odakle „parlamentarcima“ pravo da donose Zakon o demobilisanoj kategoriji, kada ta institucija nije nikada izvršila mobilizaciju? Kako bilo ko može biti demobilisan, ako nije mobilisan? Dakle, pravno i životno, ovaj Zakon o DB je podvala, teško krivično djelo.
Postavit ću još neka pitanja „krkan“ stručnjacima, odnosno cijeloj ekipi koja je na bilo koji način učestvovala u ovoj cirkusijadi.
Prvo, koji zvanični dokument ovi stručnjaci mogu prezentirati kao dokaz bilo kakve mobilizacije? Koje vrste mobilizacije imamo? Koji organ, u kojim uslovima, donosi Odluku o mobilizaciji, i koju vrstu mobilizacije, kojom pravnom sistemskom regulativom? Prezentirajte mi bar jedan dokument kao argument ove cirkusijade.
Ko je bio obuhvaćen mobilizacijom?
Koje strukture, institucije, organi, ustanove i profili obveznika (građani) koje starosne dobi, i na osnovu kojeg državnog akta?
Pod javnom mobilizacijom, ne podrazumijeva se opšti, javni, oružani i neoružani otpor. Pa čak ako ga neko želi i podvesti pod pojam mobilizacije, postavlja se pitanje: Protiv čega, koga se mobilišu snage (široke građanske mase) i ko ih mobiliše (pravna regulativa)?
Mobilizacija se sprovodi sa jasno određenim i precizno definisanim uzrokom, ciljem, snagama, sredstvima. Svaku mobilizaciju prati i logistička podrška koja je jasno, precizno, sa direktnim izvršiocima, hijerarhijskim sistemom rukovođenja, komandovanja, nosiocima pojedinih specifičnih zadataka, regulisana na Ustavnoj i zakonskoj osnovi.
Ko to koga ubjeđuje da je politički i vojni udar – mobilizacija.
Dakle, ne poznaju se pojmovi s kojim nepismeni barataju.
Ponovo se nalazimo u situciji nepostojećeg predmeta između čekića i nakovnja. Bilmezi će da mlate po nakovnju čekićem, da proizvode buku. Kako buka lijepo zvuči, onda se događa situacija – daj i meni čekić da i ja malo lupam. 
Mnogi neće razumjeti naprijed navedenu rečenicu. Zar je čudo što je ne razumiju. Šta to neznanje uopšte razumije?
S pravne strane, neodrživo je da neka niža institucija donosi Zakon u ime više institucije. To je samo dokaz da imamo „mito“ pravni sistem i stručnjake prava (one koji se busaju kako nešto iz prava poznaju). Pravni sistem nije lična ćaćevina bilo koga. Pa čak i da jeste, postoje određene norme koje predstavljaju odnose više i niže instance.
Realno gledano, pravno, politički i logički, ovaj Zakon je još jedan iskorak u zvaničnoj, javnoj podjeli Bosne, čiji temelji podjele su verifikovani u Daytonu. Davno sam upozorio na manipulacije pojmom „demobilisani borci“, ali kategorija koju su manipulatori podrazumijevali pod tom izvedenicom, niti je ozbiljno shvatala ta upozorenja, niti ih je razumjela a pojašnjenja nisu tražili, nego je čak opštom primitivnom hajkom napada na ličnost (autora ovog teksta) nastojala ga omalovažiti, poniziti, popljuvati. Na prste se mogu izbrojati oni koji u tome nisu učestvovali, a još lakše je izbrojati one koji su se suprostavili toj hajci.
Sada, kad se iza brda pojavila čarobna poderana vreća, cika, vriska, psovka, galama. Pitam ih – Zašto?
Jasno sam obrazložio zašto nisu „demobilisani borci“, nego ratni veterani, ili veterani rata. Veteran rata ima status, reguliše ga država za koju se borio. Koja se pitanja regulišu tim statusom, ne bih želio ponavljati, ali ću podsjetiti da su to sva ona pitanja koja ovo krivično djelo nazvano Zakon o DB nije ni pomenuo makar u obliku „magle“.
Sad direktno pitam: Za koga, šta, ste se borili? Kojoj državi ste dali zakletvu da se borite za nju? Pederaciji? Nastaloj dogovorom Tuđmana i Izetbegovića prije daytonskog dogovora? Je li Vas „Pederacija“ mobilisala da bi na osnovu istog akta mogla da Vas demobiliše?
Da li političari (njihovi saradnici i dupeuvlakači) spadaju u kategoriju boraca? Jesu li oni zvaničnim aktom – mobilisani, ili su bježali u politiku da bi izbjegli učešće u oružanom otporu? Ma, dovoljno Vi soli imate u glavi, pa odgovorite sebi na ovo pitanje i neoborive dokaze.
Koja Vi uopšte prava tražite pod pojmom AR BiH?
AR BiH je ukinuta vojnim udarom SDA na čelu sa Alijom Izetbegovićem. Zar Vam i dalje nije jasno. Ako nije, da Vam malo crtam:
Koliko je generala imala AR BiH, a koliko SDA armada – krenite od Dudakovića, Orića, Delića (Delića ima ko gljiva), pa do ovog sadašnjeg zvaničnog „generalanja“. Znate li Vi kojom vojnom formacijom rukovodi, komanduje, zapovjeda, raspolaže – General? Ako ne znate, malo prelistajte pa brojku pomnožite sa brojem generala. Valjda znate sabrati 2+2. Nije znanje u kurčenju, nego u argumentima (neoborivim dokazima).
I sad, trebao bih da branim masu kojom se manipuliše, a ta masa pljuje po meni, da napadam kriminalce koje je ta ista masa birala za svoju pamet?
I još mi na kraju kažite, da je to „normalno“.
Normalno je što su se vaši saborci, pa i mnogi oni zbog kojih ste stavljali svoje živote na kocku da bi zaštitili ili spasili njihove, prodali za siću. Vi njih smatrate saborcima? Za mene su oni izdajnici. Izdali su sebe (prodali), pa zar je čudo što su izdali i sve druge.
Ima mnogo onih koji trube: Hoćemo Registar!
Da Vam ga neko drugi napravi po Vašem „ćeifu“?
Nećete to nikad dočekati.
Registar morate napraviti sami. Od odjeljenja, čete, bataljona pa naviše. Budite toliko pošteni, a ne iskvareni kako već jeste, pa u taj registar unesite svakog onog koji je bio sa Vama u rovu, akciji, makar i dva dana, a ne one što su se šepurili po kafićima, opštinama, ulicama, političkim, religijskim skupovima i molitvama ili po ulicama.
Bujrum veliki heroji, zmajevi, vitezovi, nebeska sila, i drugi mitološki junaci. Dokažite se bar u jednoj akciji ako možete. Umjesto pušaka, papir i olovku u ruke – pa JURIŠ. Vidjet ćete koliko Vas je jurišalo od 92 do 95. Taj juriš sve će Vam reći o Vama i onima oko Vas.
Na kraju, još nešto za razmišljanje, sveznalicama.
Nakon svakog rata, vojne jedinice su se „rasformirale“, ili otpuštao višak ljudstva, a samo pojedine zadržavale aktivno jezgro. Ni jedan jedini član tih jedinica nije se razdužio (razvojačen, otpušten, pušten, prestala potreba za njegovim angažmanom) bez zakonskog riješenog statusa (obratite sad dobro pažnju – bez uredno regulisanog staža u oružanoj formaciji i preporuci (beneficijama). Te beneficije su faktički, zakonski, rješavale njegovu skrb za normalan život u mirnodopskom stanju. To je regulisao sve Zakon donešen prije rasformiranja jedinica na osnovu najvišeg državnog akta. Pismeni ste, znate sto čuda činiti da me vrijeđate i ponižavate (mnogi, ne svi), pa zasučite rukave i pronađite u daytonskom dogovoru gdje (u kom dijelu dogovora) i kako je regulisano vaše otpuštanje, deaktivizacija.
I još nešto na kraju: Vaš status je najrealniji odgovor o karakteru i vrsti rata u kom ste aktivno učestvovali. Onaj ko vam određuje status, odredio ga je prema cilju i karakteru rata.
Volio bih da manje znam, i da bilo šta od gore napisanog nisam tačno i argumentovano napisao.
Zašto?
Zaključite sami.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close