Donesena odluka o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u BiH

Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) BiH donijelo je odluke o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u BiH, koji će na dužnost stupiti 15. marta, saopštio je VSTV.

U okviru konkursa IPA 2012/2013., za procesuiranje predmeta ratnih zločina na nivou BiH Edin Muratbegović, Ćazim Hasanspahić, Milanko Kajganić, Adis Nuspahić i Lejla Konjić imenovani su na pozicije tužilaca Tužilaštva BiH.

Na nivou Federacije BiH (FBiH), Jasminka Karabegović imenovana je na poziciju sudije Kantonalnog suda u Bihaću, Jasmina Begić i Indira Jahić na pozicije sudija Kantonalnog suda u Sarajevu, Ajsela Memišević na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Posavskog kantona, Emir Bakić na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, Ahmed Mešić na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona, a Maja Ćišić i Darko Zovko na pozicije tužilaca Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Na nivou Republike Srpske (RS), Pane Gavrić imenovan je na poziciju sudije Okružnog suda u Banjaluci, Snježana Banjac-Lopandić i Izudin Berberović na pozicije sudija Okružnog suda u Doboju, Branko Mitrović na poziciju tužioca Republičkog tužilaštva RS, Igor Cimeša i Milan Rosić na pozicije tužilaca Okružnog tužilaštva u Banjaluci, Vera Lazić na poziciju tužioca Okružnog tužilaštva u Bijeljini, Mersiha Mahmutović i Snježana Petrović na pozicije tužilaca Okružnog tužilaštva u Doboju, Bojana Marković na poziciju tužioca Okružnog tužilaštva u Trebinju, a Tarik Crnkić na poziciju tužioca Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.

Nebojša Savić imenovan je za sudiju Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH.

U okviru ostalih konkursa, na nivou FBiH Merdita Tufo imenovana je za sudiju u Općinski sud u Sarajevu, Mirela Omanović za sudiju u Općinski sud u Kaknju, Elma Zorabdić za dodatnog sudiju u Općinski sud u Sarajevu, Amir Bajrić za tužioca u Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, a Darko Božić za tužioca u Kantonalno tužilaštvo Kantona 10.

Pri donošenju odluke o imenovanju, VSTV BiH u obzir je uzeo kriterije poput stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata, stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri, sposobnosti da nepristrasno, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje, odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla i profesionalne nepristrasnosti.

www.magazinplus.eu – Onasa

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close