Dokumenti bez roka trajanja

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova distribuiralo je svim općinama u FBiH i gradu Mostaru nove obrasce izvoda iz matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih, kao i uvjerenja o državljanstvu bez roka važenja, čije izdavanje počinje od danas, ponedjeljka, 17. juna. Ova novina od izuzetne važnosti za građane proizašla je iz Zakona o matičnim knjigama FBiH, usvojenog prošle godine na prijedlog Federalnog MUP-a.

 

Kako u razgovoru za „Avaz“ ističe ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Predrag Kurteš, građani će mnogo jednostavnije i jeftinije dolaziti u posjed svojih dokumenata koji će biti trajni i izuzetno tehnički zaštićeni od bilo koje vrste falsifikata ili zloupotreba.Kurteš posebno napominje da je donošenje i primjena ovog zakona, osim za građane, značajno i za državu BiH, jer je time ispunjen i jedan od uvjeta iz Mape puta za pristup naše zemlje Evropskoj uniji. Važan korak na provedbi ovog zakona je i uspostava matičnog registra, odnosno elektronske baze podataka za područje cijele FBiH.

 

– Svi matični uredi na području jedne opštine će biti elektronski uvezani u opštinski matični registar, a opštinski u Centralni matični registar koji će biti pozicioniran u sjedištu FMUP-a, i u njemu će biti pohranjeni podaci iz svih matičnih ureda s područja Federacije BiH. To će omogućiti građanima da svoje izvode i uvjerenja mogu podići u bilo kojoj opštini, bez obzira na mjesto boravka – kaže Kurteš. S obzirom na to da su u RS odranije na snazi zakonske odredbe koje podrazumijevaju neograničen rok trajanja izvoda iz matičnih knjiga i uspostavu elektronske baze matičnih podataka, Kurteš na pitanje hoće li građani Federacije moći izvode iz matičnih knjiga podizati u RS i obrnuto, odgovara da se vode razgovori i u tom pravcu.

 

– U razgovorima s predstavnicima Ministarstva lokalne uprave i samouprave u Vladi RS postignuta je načelna saglasnost da se uspostavljanjem Centralnog matičnog registra u Federaciji BiH realizuju tehnička rješenja kojima bi se uspostavila veza među entitetskim registrima i građanima BiH još više olakšalo dobijanje izvoda i uvjerenja u oba entiteta, bez obzira na mjesto boravka – ističe Kurteš. Obuku po novom sistemu izdavanja matičnih knjiga završilo je oko 400 matičara iz FBiH, a Kurteš kaže da je pripremljen i proces polaganja obaveznog ispita za matičare koji počinje od septembra ove i trajat će do aprila naredne godine. Svi izvodi i uvjerenja o državljanstvu su građanima, shodno Ustavu Federacije BiH, dostupna na tri ravnopravna jezika i dva ravnopravna pisma. Za implementaciju Zakona FMUP je od Vlade FBiH dobio oko osam miliona maraka. I to četiri miliona za obrasce i 3,8 miliona za uspostavu matičnog registra.

 

– Za izradu obrazaca utrošili smo tek nešto više od jedne četvrtine sredstava, a naše procjene govore da ćemo matični registar uspostaviti u okviru planiranog iznosa, tako da mogu reći da ćemo u konačnici uštedjeti u odnosu na ukupno planirane troškove – kaže Kurteš.Dodaje da je na osnovu međunarodnog tendera posao štampanja obrazaca dobila domaća firma „Grafotisak“.

 

– Veoma je važno što će svi izvodi iz matičnih knjiga i uvjerenja o državljanstvu biti trajnog karaktera, što će građane osloboditi obaveze da ove dokumente pribavljaju svakih šest mjeseci kao do sada. Sa zadovoljstvom mogu konstatovati da smo dobili vrhunski tehnički dizajnirane i zaštićene dokumente, a posebno mi je drago što je kompletan sistem proizvod domaće pameti, sposobnosti i profesionalne osposobljenosti da se ovako složen posao obavi uspješno i do kraja – zaključuje ministar unutrašnjih poslova FBiH.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close