Dobit banaka u FBiH od 1. januara do 30. septembra 40 posto veća u odnosu na 2014.

Agencija za bankarstvo FBiH objavila je izvještaj o bankarskom sektoru u FBiH u kojem je navedeno da je na dan 30. septembra 2015. u FBiH bankarsku dozvolu imalo 17 banaka, a da je bilansna suma bankarskog sektora na kraju trećeg kvartala 2015. iznosila 16,6 milijardi KM, što je više za tri posto ili 482 miliona KM nego na kraju 2014.

Struktura aktive imala je manje promjene vezane za dvije ključne imovinske stavke: povećanje učešća kredita sa 69,2 posto na 69,6 posto i smanjenje učešća novčanih sredstava sa 28,2 posto na 26,7 posto.

Novčana sredstva su u periodu od 1. januara do 30. septembra 2015. smanjena za tri posto ili 124 miliona KM i sa 30. septembrom 2015. iznosila su 4,4 milijarde KM.

Krediti su u periodu od 1. januara do 30. septembra 2015. zabilježili rast od 3,6 posto ili 400 miliona KM, tako da su sa 30. septembrom 2015. iznosili 11,6 milijardi KM. Ukupni nekvalitetni krediti sa 30. septembrom 2015. iznosili su 1,6 milijardi KM i zadržani su na istom nivou kao i na kraju 2014.

U strukturi izvora finansiranja banaka depoziti u iznosu 12,6 milijardi KM i učešćem od 75,5 posto i dalje su najznačajniji izvor finansiranja banaka u FBiH. Ukupni depoziti u periodu od 1. januara do 30. septembra 2015. imali su rast od tri posto ili 421 milion KM. S druge strane, štedni depoziti, kao najznačajniji segment depozitnog i finansijskog potencijala banaka, u periodu od 1. januara do 30. septembra 2015. imali su rast od 5,6 posto ili 374 miliona KM i s 30. septembrom 2015. iznosili su 7,1 milijardu KM.

Drugi po visini izvor su kreditna sredstva od 0,9 milijardi KM koja su banke dobile najvećim dijelom zaduživanjem kod stranih finansijskih institucija.

U periodu od 1. januara do 30. septembra 2015. ukupan kapital povećan je za šest posto ili 155 miliona KM i sa 30. septembrom 2015. iznosio je 2,6 milijardi KM. Regulatorni kapital na dan 30. septembra 2015. iznosio je 2,2 milijarde KM i veći je za tri posto ili 58 miliona KM u odnosu na kraj 2014.

Stopa adekvatnosti kapitala bankarskog sistema sa 30. septembrom 2015. iznosila je 15,9 posto, što je za 0,1 posto manje u odnosu na kraj 2014., ali je i dalje je znatno više od zakonskog minimuma (12 posto).

Na nivou bankarskog sistema u Federaciji BiH u periodu od 1. januara do 30. septembra 2015. ostvarena je dobit od 174 miliona KM, što je za 40 posto ili 50 miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine.

Poslovanje bankarskog sektora i u trećem kvartalu tekuće godine može biti ocijenjeno zadovoljavajućim, te se može zaključiti da je bankarski sektor i dalje ostao stabilan i siguran, saopćeno je iz Ureda za informiranje Agencije za bankarstvo FBiH.

(FENA)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close