Devizne rezerve najveće od osnivanja Centralne banke BiH

Devizne rezerve Centralne banke BiH su na dan 31.12. 2013. godine iznosile 7,068 milijardi KM, a 3.1. 2014. godine 7,082 mlrd. KM, što je najveća vrijednost od osnivanja Centralne banke BiH, izvještava
Indikator.ba.
Devizne rezerve su na kraju 2013. godine obezbjeđivale pokriće uvoza roba i usluga za 6,1 mjeseci.
U strukturi deviznih rezervi likvidni portfolio je učestovovao sa 44,18 posto, investicioni portfolio sa 53,50% i monetarno zlato sa 2,32.
– Ukupni prihod i finansijski rezultat CB BiH najvećim dijelom zavise od efekata, odnosno prihoda ostavrenih upravljanjem i investirajem deviznih rezervi. Uprkos nepovoljnim uslovima na međunarodnim finansijskim tržištima (prije svega pad kamatniih stopa) u kojima se odvijao ovaj proces u 2013. godini, Centralna banka BiH je ostvarila profit od oko 30 miliona KM, kazao je na nedavnoj pres-konferenciji viceguverner Centralne banke Radomir Božić.
Viceguverner je naveo da proces restrukturiranja rezervi još traje pri čemu se vodi računa o likvidnosti, sigurnosti i profitabilnosti, a primjenjuje se i aktivniji pristup upravljanju portfolijem deviznih rezervi, čime se nastoji kompenzirati nizak nivo kamatnih prihoda.
Kombinovani efekat svih ulaganja deviznih sredstava CBBiH u konvertibilnu stranu valutu i monetarno zlato na lanjski bilans uspjeha CBBiH iznosi 53,78 miliona KM, a izražen efektivnom kamatnom stopom prinosa iznosi 0,83 odsto.

indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close