Depoziti stanovništva u BiH rastu nesmanjenim tempom

Ukupni depoziti u Bosni i Hercegovini za sedam mjeseci 2015. godine iznosili su 15,8 mlrd. KM i veći su za 5,1% na godišnjem nivou, pokazuju podaci Centralne banke.

Promatrajući sektorsku strukturu, depoziti stanovništva imaju najveće učešće u ukupnim depozitima (60,7%), a bilježe i najveći rast poredeći s drugim sektorima (9,2% na godišnjem nivou).
To se dešava uprkos tome što su kamatne stope na depozite značajno snižene, na oročenje od godinu dana prosječno iznose od 1,5 do 2 posto.
Ukupni depoziti stanovništva dostigli su iznos od 9,56 milijardi KM potvrđujući tezu da je u vrijeme krize štednja najsigurnija investicija.

Nakon njih slijede depoziti nefinansijskih preduzeća s 22,5% ili sveukupno 3.55 milijardi KM.
Rast depozita ovoga sektora je više nego u pola manji od rasta depozita stanovništva i iznosi 4,5% u odnosu na isti period prošle godine.

S druge strane, depoziti opće vlade čine 8,7% ukupnih depozita i bilježe ubrzan negativan rast od 16,6 na godišnjem nivou.
Ukupni depoziti ovog sektora iznose 1.36 mlrd KM.
Ostali sektori zajedno imaju učešće od 8,1% i zabilježili su rast od 6,2% na godišnjem nivou,a na njih otpada 1,28 mlrd KM.

Indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close