Danas završetak radova na izgradnji šetnice

Radovi na izgradnji šetnice koji su započeli početkom juna ove godine bit će završeni danas. Radovi su obuhvatili sljedeće: radove na popločavanju šetnice dužine 140 m, betonske radove na osiguranju kosina, radove na izradi ulaznog stepeništa kao i radove na izradi električne rasvjete.

Također, postavljene su četiri klupe, te se trenutno radi na postavljanju betonskih saksija cijelom dužinom šetnice i montiranju stubova javne rasvjete.

Na osnovu provedenog postupka javne nabavke za izvođenje radova na izgradnji šetnice- završna faza, Općina Visoko je odabrala najpovoljnijeg ponuđača “Fazum- gradnja” d.o.o. Ilijaš sa kojom je zaključen Ugovor o izvođenju radova.

Općina Visoko je također, na osnovu provedenog postupka javne nabavke imenovala Nadzorni organ za izvođenje radova na izgradnji šetnice, firmu “BauArt” d.o.o.Visoko.

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close