Danas počinje predaja kandidacijskih listi za izbore u BiH: Očekuje se rekordan broj kandidata

Politički subjekti (stranke i koalicije) od danas počinju predaju kandidacijskih listi Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine za oktobarske opće izbore. Rok za predaju kadidacijskih listi ističe 14. jula.

U skladu sa odredbama Izbornog zakona BiH, strankama je dozvoljeno da na kandidacijske liste stave za deset posto više kandidata od broja koji se bira za određenu razinu vlasti.

S obzirom na to da se na općim izborima neposredno biraju čak tri razine vlasti: državni – članovi Predsjedništva BiH i to po jedan iz bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda i zastupnici u Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH njih 42 i to 28 iz bosanskohercegovačkog entiteta FBiH 28, a RS-a 14, entitetski – predsjednik i dva potpredsjednika RS-a i zastupnici u Narodnoj skupštini RS-a njih 83, te zastupnici u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH njih 98 kao i kantonalni u FBiH, u deset kantonalnih skupština koje broje od 21 u Posavskom do 35 u Sarajevskom, Tuzlanskom i Zeničko-dobojskom kantonu, broj kandidata na stranačkim listama stalno se povećava u izbornim ciklusima.

Rekordan broj kandidata

Analiza Anadolije pokazuje da se na posljednjim općim izborima, 2010. godine, za ukupno 518 pozicija natjecalo 8.242 kandidata.

Na općim izborima 2006, za 517 pozicija bilo je 7.245 kandidata, a na općim izborima 2002. godine, za 541 poziciju natjecao se 7.351 kandidat.

Očekuje se da će broj kandidata na stranačkim i listama koalicija na predstojećim općim izborima premašiti sve dosadašnje rekorde s obzirom na to da je ovjereno učešće do sada najvećeg broja političkih subjekata na općim izborima – 65 stranaka i 24 nezavisna kandidata. U okviru stranaka koje su prijavljene za opće izbore formirane su i 24 koalicije.

Do sada je na kandidacijskim listama u skladu sa Izbornim zakonom BiH strankama bilo naloženo da među kandidatima imaju najmanje 33 posto žena, a od ovih općih izbora, nakon izmjena i dopuna legislative, taj broj prvi put je povećan na minimalno 40 posto.

Odredbe Izbornog zakona BiH time su usklađene sa Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH koji propisuje učešće žena od minimalno 40 posto.

Na općim izborima 2010. godine bilo je 3.035 kandidatknjia ili 36,82 posto što je bio do tada rekordan broj, a očekuje se da će nakon nove zakonske regulative taj broj na oktobarskim općim izborima biti premašen.

Analiza Anadlou Agency pokazuje da je na općim izborima 2006. godine među kandidatima na stranačkim listama bilo 2.624 žene ili 36,2 posto, a na općim izborima 2002. godine bilo ih je 2.576 ili 35 posto.

Najviše žena izabrano 2002.

Ono što je do sada bilo nezadovoljavajuće jeste broj izabranih žena na pozicijama u zakonodavnim tijelima.

Tako je na na posljednjim općim izborima 2010. godine taj broj bio 90 ili svega 17,37 posto, što je za svega jedna pozicija više nego na onim 2006. godine kada je na izborima u BiH izabrano 89 žena među zastupnice u paralamentima i skupštinama što je 17,21 posto.

Najveći broj do sada izabarnih žena na pozicijama je bio na izborima 2002. godine kada je on iznosio 109, što je 20,15 posto.

Centralna izborna komisija BiH konačnu ovjeru kandidacijskih listi za oktobarske opće izbore 2014. godine izvršit će do 8. augusta, nakon čega će se do 13. augusta podnositi kompenzacijske liste.

Objava konačnih listi kandidata u službenim glasilima i sredstvima javnog informiranja bit će 28. augusta.

(AA)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close