Sporne nabavke, ugovori i vođenje knjiga

Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) BiH nastavilo je kršiti procedure javnih nabavki, knjige poslovanja nisu usklađene sa stvarnim stanjem potraživanja i obaveza, dok se i dalje u kontinuitetu izdvajaju značajna sredstva za angažiranje uposlenika putem ugovora u djelu.

Navedeno je ovo u najnovijem, još neobjavljenom izvještaju Ureda za reviziju institucija BiH o poslovanju MVP-a BiH u 2013. godini, zbog čega su državni revizori ponovo iskazali mišljenje s rezervom.

Na prvi pogled, izvještaji Ureda za reviziju za 2012. i 2013. godinu u najbitnijim stavkama gotovo su identični.

“Troškovi zakupa prostora nisu smanjeni, a korištenje reprezentacije još nije dokumentovano na zadovoljavajući način. Nije uspostavljen ni sistem za kvalitetnije praćenje prihoda. Utvrdili smo da je ponovo uspostavljena praksa da se za rad u komisijama i radnim grupama vrši isplata stimulacije u kontinuitetu”, navode revizori.

Revizija zapaža da je za ove namjene u 2013. isplaćeno 71.110 KM, a dodatne zarade po ovom osnovu ostvarili su članovi komisija za popis i za javne nabavke, kao i Ekspertni tim za pitanja sukcesije.

“Stimulacija za tri člana Ekspertnog tima utvrđena je u iznosu 20 posto od neto plate, počev od 1. maja 2013. Iznos isplaćenih stimulacija u kontinuitetu kreće se od 2.020 KM do 4.602 KM”, navode revizori.

Inače, budžet MVP-a u 2013. iznosio je 52,665 miliona KM. U izvještaju je naglašeno da su tekući izdaci realizirani u iznosu oko 49,385 miliona KM, od čega se na sjedište odnosi oko 14,384 miliona, a na diplomatsko-konzularna predstavništva (DKP) oko 35 miliona KM.

Kada je riječ o bruto plaćama, uposlenima u MVP-u i DKP-ima u 2013. isplaćeno je oko 23,588 miliona KM, a na ime naknada troškova oko 10,637 miliona KM. Istovremeno, za putne troškove isplaćeno je oko 1,343 miliona KM, za telefonske i poštanske usluge oko 1,185 miliona KM, a na ime izdataka za ugovorene usluge oko 3,787 miliona KM. Revizori, također, navode da su troškovi reprezentacije realizirani u iznosu 591.469 KM, pri čemu iznose i zamjerke. Kada je, pak, riječ o javnim nabavkama, revizori ukazuju na nedostakte prilikom kupovine avio-karata, te zaključuju da prilikom kupovine audija A4 nije obezbijeđena pravična konkurencija.

Nezavisne novine

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close