Danas počinje kontrolni popis stanovništva

Postpopisna anketa ili kontrolni popis stanovništva, domaćinstava i stanova počet će danas i trajat će do 10. novembra, saopćila je Agencija za statistiku BiH. Kontrolori će anketirati oko 50.000 osoba u oko 16.000 domaćinstava u 107 općina i 240 popisnih krugova, svaki dan od 9.00 do 21.00 sati, uključujući i vikend.

Cilj postpopisne ankete je da se analizom uporednih podataka iz Popisa i Postpopisne ankete izračunaju dvije vrste indikatora kvaliteta Popisa – indikatori obuhvata i indikatori sadržaja.

Građani su obavezni da učestvuju u postpopisnoj anketi i da daju potpune i tačne podatke kao što su davali i tokom popisa. Postpopisna anketa je definisana u Zakonu o popisu tako da sve što je vrijedilo za Popis u smislu obaveznosti davanja podataka, vrijedi i za Postpopisnu anketu. Isto je i kada su u pitanju kaznene odredbe.

U oba obrasca KP-2 (upitnik za domaćinstvo i stan) i popisnica KP-1 (za osobe) bit će po 16 pitanja. U KP-2 obrascu su pitanja vezana za osnovne osobine stambene jedinice i domaćinstva, kao i pitanja o poljoprivredi, a u KP-1 pitanja koja se odnose na osobe i njihove karakteristike (obrazovne, ekonomske i druge). Za jednog člana domaćinstva treba tri puta manje vremena u odnosu na vrijeme koje je bilo potrebno tokom popisa.

U izabranom popisnom krugu neće se anketirati/popisivati svi građani, već samo članovi domaćinstava izabranih metodom slučajnog uzorka. Tačnije, popisivat će se svi članovi svakog desetog domaćinstva u jednom popisnom krugu.

Podaci iz Postpopisne ankete će se čuvati kao službena tajna u skladu sa Zakonom o Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine, Zakonom o statistici BiH, te Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Onasa

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close