Kultura življenjaLifestyle

Damarovci ubrzo u posjeti Parlamentu FBiH i Narodnoj Skupštini RS-a!

Damarovci ubrzo u posjeti Parlamentu FBiH i Narodnoj Skupštini  RS-a!

Damarovci su odlučni u borbi  za jaču demokratiju i bolji parlament odnosno za državu u kojoj mladi ljudi mogu ostvariti svoja prava sa akcentom na zapošljavanje mladih u BiH.

Vršnjački edukatori  će organizovati i sprovesti radionice na teme boljeg razumijevanja demokratskih procesa i aktivnog učešća građana na parlament FBiH, Narodnu Skupštinu RS-a kao i državni parlament.

Udruženje „Damar omladine“ je partner na projektu koji realizuje Institut Perpetuum mobile „Bolji parlamenti – jača demokratija“. Projekat ima za cilj da poboljša kapacitet i mogućnosti mladih i omladinskih nevladinih organizacija u cijeloj Bosni i Hercegovini, kao i da utiče na parlamentarne procese koji se tiču specifičnih pitanja mladih. Na taj način, projekat će doprinijeti transparentnosti i odgovornosti državnog i entitetskih parlamenata.

Ovim putem ohrabrujemo mlade da uzmu učešće na radionicama  koje će uslijediti u narednom periodu.

Radionice vršnjače edukacije o datim oblastima će vršiti aktivisti Udruženja „Damar omladine“ koji su edukaciju prošli na Borju , Emir Pajt i Vedad Kelemiš.

O svim budućim aktivnostima Vas blagovremeno obavjestimo.

Projekat podržava Ambasada Holandije u BiH.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close