KulturaVideoVisoko

Da se ne zaboravi: Mujo Zulić?

ZULIĆ (Ibrahim) MUSTAFA
Komandant 1. bbr, referent za ONP u Komandi 1. korpusa,
Komandant 146. lbr

Stjepan Šiber,  zamjenika komandanta Armije RBiH “92 – armijski general: “Mogu reći da smo u našem oslobodilačkom ratu, pravednom ratu, u borbi za opstanak naroda BiH, nisam rekao muslimanskog, imali nekoliko momaka koji su trebali biti heroji našeg oslobodilačkog rata. Trebali! Jedan od njih je Mujo Zulić, koji, nažalost, nije više živ,…

…  Neko će reći to su naši izrodi. Međutim, ti su momci na neki način od početka žrtvovani: mi jesmo imali mnogo oficira iz bivše JNA, ali oni nisu ni htjeli da idu u jedinice. Mislili su da je za njih Korpus ili Generalštab, a ti su momci – recimo, Mujo Zulić i … – tražili od nas, molili da imaju stručnjake za savjetnike.”

 

Bio je na čelu Prve brdske brigade i jedan je od onih komandanata koje se zvalo “narodnim”.

146. lahka brigada Visoko

Na području visočke općine oružani sastavi prostorne strukture potčinjeni OpŠO Visoko, preostali nakon formiranja 302. motorizovane brigade, bili su ustrojeni u četiri protivdiverzantska odreda. Takvo rješenje potrajalo je do jeseni 1993. godine, kada je u okviru organizacijskih promjena u 6. korpusu naređeno preformiranje ovih odreda u 321. lahku brigadu. Brigada je u novembru 1993. godine preformirana u 321. brdsku brigadu. Od
postojećih odreda u sastav brigade nije ušao odmah, već u junu 1994. godine, 3. PDO “Abdullatif”. U reorganizaciji početkom 1995. godine brigada je pojačana ljudstvom visočkih 315. i 316. bbr i preformirana u 146. lahku brigadu, manevarsku jedinicu neposredno potčinjenu Komandi 1. korpusa.

 

Visoko ima sklonost zaboravljanju ljudi, onih pojedinaca koji su na bilo koji način imali svoje mjesto i ulogu u prošlosti.
Neka ovo bude naš skromni doprinos čuvanju uspomena na takve, a valjda se nekada “nadležni” i silne “NVO” organizacije dosjete da bi trebale raditi svoj posao.

Mujo Zulić,penzionisani komandant Armije BiH, ubijen je u postratnom periodu.

visoko.ba

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close