“Moševačka bitka 1994”, Elvedin Lepić i drugi heroji visočkih ratnih formacija

Moševačko brdo samo je jedna od kota Čemerske planine – Nišičkog platoa. Na Moševačkom brdu živote su ostavili i visočki heroji, i to baš u maju 1994. godine.
Dok se populisti i politikanti visočke zbilje prenemažu u manifestacionističkim ujdurmama, zaboravom se ispračaju značajni datumi i ličnosti iz skorije nam prošlosti. Raznoraznim manifestacionizmima se zadovoljava forma i troše poreski novci, fabrikuju novi “ratni analitičari” i društveno referentni faktori.

Sve patriote BiH, bilo koje vjere ili političke orjentacije, ovih dana su predani uspomeni na stradalu mladost Tuzle, pobijene ili u koncentracione logore deportovane Bošnjake u Kozarcu i Hambarinama, Elvedina Lepića i druge heroje visočkih ratnih formacija koji su svoje živote posijeli širom BiH, između ostaloh i po padinama Čemerske planine.

Na Čemerskoj planini u perodu od 18. do 28. maja 1994. godine, odvijala se jedna od težih borbi za pripadnike Armije Republike BiH.
Visočke ratne formacije su tokom rata u BiH sudjelovale na mnogobrojnim ratištima, između ostlog i tokom žestokih borbi na Čemerskoj planini.
Cilj Vojske Republike Srpske bio je zauzeti teritorije Čemerske planine i ako je moguće grad Brezu, je bio bolje osigurati komunikaciju koja je povezivala zapadna predgrađa Sarajeva, koja su držali Srbi, i područje Pala i Romanije.

magazinplus.eu

Bosanski Srbi u napadu – Čemerska planina, maj 1994

(izvor: Balkan Battlegrounds: A Military History of the Yugoslav Conflict, 1990-1995, str. 234, 237-238; The Central Intelligence Agency)

Dok je Bosanska Armija završavala svoju uspješnu operaciju kod Kladnja, VRS se pripremala kako za kontranapad na tom području tako i za novi napad 35 kilometara jugoistočno na području Čemerske planine i Nišičke visoravni. Cilj tog novog napada, kojim je trebalo zauzeti teritorije Čemerske planine i ako je moguće grad Brezu, je bio bolje osigurati komunikaciju koja je povezivala zapadna predgrađa Sarajeva, koja su držali Srbi, i područje Pala i Romanije. Nakon ojačanja jedinicama iz 1.Krajiškog Korpusa i koncentrisanja vlastitih elitnih jurišnih jedinica, Sarajevsko-Romanijski korupus generala Stanislava Galića je počeo svoj napad 18. maja. Ipak i nakon čitave sedmice borbi Sarajevsko-Romanijski korpus nije uspio odbaciti jedinice Karavelićevog 1. Korpusa koje su nadzirale cestovnu komunikaciju. Bitka se završila 27/28 maja bez bilo kakvog napredovanja Srpskih snaga. 97

maj 1994 godine

Kompletan tekst: Čemerska planina i Crnoriječka visoravan

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close