NogometSport

Čelik – Koliko zaista košta njegov spas?!

Čelik broji posljednje dane, a koliko zaista košta njegov spas?!

Tematska sjednica na Gradskom vijeću Grada Zenice na kojoj se raspravljalo o NK Čelik Zenica je podigla dosta prašine, a između ostalog i zbog čestih ponavljanja za vrijeme i nakon sjednice kako „iz Čelika traže da Grad vraća 14 mil KM njihovih dugovanja“ što nije niti je ikada bio slučaj. Cilj ovog teksta je pojasniti situaciju oko klupskih dugovanja i šta to zapravo NK Čelik Zenica treba od Grada Zenice.

Istina je da se pri navođenju ukupnih klupskih dugovanja u Izvještaju Radne grupe spominju dvije cifre: 12.545.908,22 KM i 14.009.448,46 KM. Razlika se odnosi na Zapisnik Porezne uprave FBiH iz 2015. po kojem se Klub tereti za dodatnih 1.463.540,24 KM, a na što je Klub uložio žalbu, te proces još uvijek nije okončan i nije donešeno konačno rješenje.

No, krenimo redom…

Dugovanja prema Poreznoj upravi FBiH:

Prema Uvjerenju iz Porezne uprave FBiH od 20.12.2016., ukupna dugovanja NK Čelik Zenica prema toj instituciji iznose: 5.199.047,35 KM.

Glavnica: cca. 2.5 mil KM,
Kamata: cca. 2.7 mil KM.

Kao što je javnosti poznato, Radna grupa Inicijativnog odbora od Grada Zenice zahtijeva finansiranje ukupnog iznosa glavnice Poreskog duga jer bi u slučaju potpisivanja reprograma poreskih dugovanja NK Čelik Zenica kamate bile otpisane, dok bi se ukupni dio glavnice mogao otplaćivati na period od 10 godina, što bi značilo mjesečnu ratu na teret budžeta Grada Zenice u iznosu od cca. 21.000 KM.

U slučaju da Porezna uprava donese Rješenje po kojem se Klubu stavlja na teret dodatnih 1.463.540,24 KM prema spornom Zapisniku, od čega na glavnicu otpada cca. 1 mil KM, dodatni dug je moguće aneksirati u postojeći reprogram, te bi u tom slučaju mjesečna rata iznosila cca. 30.000 KM.

Također, postoji mogućnost i potpisa reprograma poreskih dugovanja po kojem bi se glavnica (2.5 mil. ili 3.5 mil. KM u slučaju negativnog Rješenja prema spornom Zapisniku) platila unutar jedne godine, čime bi se glavnični dug umanjio za 30%!

Treba naglasiti da je prema klupskom knjigovodstvu, poreski dug NK Čelik Zenica veći za 2.604.647,28 KM nego u evidenciji Porezne uprave na što treba obratiti pažnju prilikom usaglašavanja stanja analitičkih kartica, ali su mjerodavni i zvanični podaci oni iz Porezne uprave FBiH.

Ono što je bitno je da se u slučaju potpisa reprograma i plaćanja glavnice poreskog duga od strane Grada Zenica na period od 10 godina u mjesečnim ratama od po cca. 21.000 KM odnosno cca. 30.000 KM (u slučaju negativnog Rješenja po Zapisniku), skidaju blokade s klupskih računa od strane Porezne uprave FBiH, a ukupni dug Čelika umanjuje za 5.199.047,35 KM, odnosno za 6.662.587,59 KM (sa Zapisnikom) prema podacima iz Porezne uprave ili 7.803.694,63 KM odnosno 9.267.234,87 KM (sa Zapisnikom) prema klupskim podacima.

Dugovanja prema Upravi za indirektno oporezivanje:

Kako UIO ima primat kada su u pitanju naplate potraživanja, neophodno je da Klub postigne dogovor s tom institucijom o načinu izmirenja svojih dugovanja, što bi, prema zahtjevima Radne grupe, također finansirao Grad Zenica i to u iznosu od 190.687,67 KM.

U slučaju potpisivanja reprograma s Poreznom upravom FBiH i Upravom za indirektno oporezivanje BiH, Grad bi preuzeo obavezu plaćanja cca. 2.7 mil KM odnosno 3.7 mil KM (sa Zapisnikom) na desetogodišnji period na ime dugovanja NK Čelik Zenica prema poreznim ustanovama. U tom slučaju Klub bi se obavezao plaćati tekuće obaveze prema državi (doprinosi, PDV, itd.) što bi označilo skori početak zakonitog djelovanja Kluba po prvi put još od 2003. godine i osiguralo nestvaranje novih dugovanja.

 Dugovanja prema javnim preduzećima u vlasništvu Grada Zenice

Još jedan zahtjev prema Gradskom vijeću Grada Zenice je otpisivanje dugovanja NK Čelik Zenica prema javnim preduzećima u vlasništvu Grada Zenice koji iznose:

JP Vodovod i kanalizacija: 2.596.099,48 KM ,
JP za prostorno planiranje i uređenje grada: 48.922,32 KM,
JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata: 18.320 KM,
JP Gradsko groblje: 858,60 KM.

Prihvatanjem ovoga zahtjeva, klupski dug bi bio umanjen za dodatnih: 2.664.200,400 KM a bez ikakvog opterećenja za budžet Grada Zenice, dok bi se skinule blokade s klupskih računa koje su stavila neka od navedenih javnih preduzeća. U slučaju gašenja Kluba ova sredstva ne mogu biti naplaćena, jer Klub nema sredstava da plati taj dug tako da je mnogo bolje da se dug otpiše i da se na taj način napravi značajan korak za opstanak Kluba.

 Neutužena dugovanja

Dugovanja prema dobavljačima:

Prema klupskoj evidenciji na dan 30.11.2016., Klub je po ovom osnovu dužan 600.663,23 KM. Obzirom da se nakon javnog poziva kojeg je Klub uputio, nije javio niti jedan novi povjerioc, ovaj podatak možemo smatrati vjerodostojnim. Pri analizi strukture dugovanja, da se utvrditi da su najveći povjerioci oni s kojima Klub godinama sarađuje i koji nisu pokretali sporove protiv Kluba:

Zenela trade d.o.o. Zenica – 309.602 KM – kompanija koja godinama iznajmljuje prostorije Bilinog polja i koja je u vlasništvu g. Zorana Stapića koji je višekratno pomagao rad Kluba, te nekoliko puta bio član Upravnog odbora NK Čelik Zenica,

NSBiH – 100.000 KM – dugogodišnji partner NK Čelik Zenica koji, također, iznajmljuje stadion Bilino polje na korištenje (za potrebe reprezentacije),

Agroekonomik d.o.o. Zenica – 20.001,14 KM – kompanija u vlasništvu člana Upravnog odbora NK Čelik Zenica g. Edina Beganovića koji je nekoliko puta izjavio kako će se odreći svih potraživanja od NK Čelik Zenica,

Salčinović d.o.o. Zenica – 18.424,73 KM – dugogodišnji partner NK Čelik Zenica koji dio svojih potraživanja kompenzira kroz sponzorstvo Klubu,

Almy d.o.o. Zenica – 16.741,38 KM – kompanija koja je oprostila 10.000 KM potraživanja, dok preostali dio kompenzira za reklamni prostor na stadionu Bilino polje.

Od ostalih povjerioca, kompanija Medicom d.o.o. Zenica je spremna otpisati svoja potraživanja (1.606,64 KM), firma Pero d.o.o. Zenica je svoje potraživanje (1.875,75 KM) kompenzirala za reklamu, itd.

Na osnovu navedenog, lako je zaključiti da su potraživanja na osnovu otpisa umanjena za 40.000 KM, dok preostali povjerioci ne spadaju u grupu onih koji će eventualnim tužbama i blokadama otežati rad Kluba.

Pozajmice:

Prema klupskoj evidenciji na dan 30.11.2016., Klub je po ovoj osnovi dužan 556.251,67 KM. Pozajmice u iznosu od 56.575 KM su zastarjele. Također, jedna osoba koja je lično i preko kompanije Klubu pozajmila 60.000 KM, je odlučila u potpunosti oprostiti ovaj dug.

Ako se navedeno uzme u obzir, Klub će na osnovu pozajmica biti dužan 439.561,37 KM, međutim preostali povjerioci su oni koji dugo godina pomažu Klub, dok je najveći od njih, koji potražuje 312.265,13 KM, izjavio kako neće tužiti Klub.

Iz ovoga je jasno da je riječ o dugovanjima koja neće rezultirati novim tužbama i blokadama na račun Kluba.

 Sudski procesi

Pravna lica – 190.440,16 KM

Realan iznos na osnovu ovih dugovanja je nešto manji (za cca. 20 000 KM) jer su određena pravna lica koja su tužila Klub – prestala postojati.

Radna zajednica – 343.244,22 KM

Ovo je ujedno i najveće finansijsko opterećenje za Klub na osnovu utuženih dugovanja. U neformalnim razgovorima s članovima radne zajednice, zaključeno je kako bi se pojedini odrekli svih potraživanja osim potraživanja na osnovu PIO/MIO-a, dok se značajan dio tih dugovanja potpada pod sam reprogram, što znači da bi ova stavka bila znatno umanjena.

Igrači i treneri – 196.726,24 KM

Ova dugovanja predstavljaju veliko opterećenje za Klub jer je reprogram istih ujedno i uslov za dobijanje licence za takmičenje u Premijer ligi BiH i naredne sezone. Također pored obaveza prema igračima i trenerima koji su tužili Klub postoje i obaveze prema igračima i trenerima koji nisu tužili, ali se i ti dugovi moraju reprogramirati za dobijanje licence, a prema podacima s kojim raspolažemo riječ je o najmanje još 70 000 KM.

U sklopu prijedloga Radne grupe po kojem bi se NK Čelik Zenica dodijelilo 600.000 KM za ovu godinu se nalaze i sredstva koja bi bila upotrijebljena za reprogramiranje dugova za sticanje licence.

 Zaključak

Na osnovu navedenog, može se zaključiti da ako se ispoštuju i usvoje zaključci Radne grupe na način da Klub potpiše reprograme sa Poreznom upravom FBiH i Upravom za indirektno oporezivanje BiH koje će finansirati Grad, te da Javna preduzeća čiji je osnivač Grad Zenica otpišu dugovanja koja Klub ima prema njima, što će budžet Grada Zenice opteretiti za 2.7 mil KM na desetogodišnji period, situacija za naš klub će biti daleko od bezizlazne. U ovom slučaju dugovanja NK Čelik Zenica više ne bi iznosila 14.009.448,46 KM, nego: 1.887.325,52 KM ne računajući Zapisnik PU u iznosu od 1.463.540,24 KM na koji se Klub žalio. Žalba na ovaj Zapisnik nije riješena i taj proces može trajati jako dugo vremena tako da se navedeni iznos ne računa kao dug.

Struktura preostalog duga od 1.887.325,52 KM:

Tužbe – 730.410,62 KM,
Dugovanja prema dobavljačima – 600.663,23 KM,
Pozajmice – 556.251,67 KM.

Kako je objašnjeno, od ovoga iznosa se već sada može oduzeti:

40.000 KM dugovanja prema povjeriocima koji su pristali otpisati ili kompenzirati dug,
56.575 KM koje spadaju u pozajmice koje su otišle u zastaru,
60.000 KM otpisanih pozajmica.

Međutim, potrebno je dodati i dugovanja prema igračima i trenerima koji nisu tužili Klub na redovnim sudovima (cca. 70 000 KM), a čija potraživanja nisu navedena u strukturi dugovanja, tako da bi realna suma klupskih dugavanja iznosila upravo cca. 1,8 miliona KM, uz vjerovatnoću da se ova cifra dodatno smanji u slučaju da su neka preduzeća od onih koja su dobila NK Čelik na Sudu zaista prestala postojati i u slučaju sporazuma sa radnom zajednicom koja bi se odrekla kamata i dijela svojih zahtjeva u korist rješavanja pitanja PIO/MIO.

S obzirom na strukturu preduzeća i pojedinaca kojima je Klub dužan (uzimajući u obzir da je većinom riječ o pojedincima i firmama koje dugi niz godina pomažu Klub i koje ga nisu i neće tužiti), može se zaključiti da je zapravo istinski problematičan dio samo onaj koji se odnosi na sudske procese i dugovanja prema nogometašima i trenerima u ukupnom iznosu od 800.000 KM, te da je to onaj dio koji bi mogao blokirati rad Kluba.

Ipak, ako se Klubu ostave na korištenje stadion i poslovni prostori u sklopu istoga, te ako se revidira sporazum između Grada Zenice i N/FSBiH na način da Klub ponovo može naplaćivati iznajmljivanje stadiona NFSBiH, Klub će svakako imati dovoljno sredstava da sanira sva klupska dugovanja u narednih nekoliko godina.

Iz svega navedenog, lako je zaključiti da se od Grada Zenice nikako ne traži „vraćanje 14 mil KM dugovanja Čelika“, nego ispunjenje obećanja: finansiranje glavnice poreznog duga, duga prema UIO i otpis dugovanja prema javnim preduzećima u vlasništvu Grada Zenice, što bi ukupno iznosilo 2,7 mil KM u desetogodišnjem periodu. U tom slučaju klupska dugovanja će se svesti na cca. 1.8 mil KM od kojih tek 800.000 KM predstavlja opasnost za normalno funkcionisanje Kluba. Međutim, uz obećanu institucionalnu pomoć Grada Zenice kroz rješavanje pitanja stadiona Bilino polje, NK Čelik Zenica će imati odlične temelje da sam sanira preostala dugovanja.

Svi podaci koji su vezani za klupsko knjigovodstvo su dostavljeni našim predstavnicima u Radnoj grupi Inicijativnog odbora i to od strane v.d. direktora Adnana Nuhagića, klupske računovotkinje Hurme Peše i blagajnice Dinke Čolić, stoji u saopštenju NGG Za Čelik.

Oslobođenje

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close