BiHPolitika

CCI: Vlade u BiH komercijalnim bankama dužne 2,1 milijardu KM

BiH sve više tone u dužničku krizu koju “politička elita pokušava prikriti proizvodnjom političkih kriza”, rečeno je na današnjoj konferenciji Centara civilnih inicijativa na kojoj je predstavljen izvještaj pod nazivom “Stanje nacije 2017”.

Adis Arapović iz CCI-ja istakao je kako kako investicije opadaju, udio sive ekonomije je i dalje visok, a budžeti su preopterećeni plaćanjem dugova.

“Još uvijek, uprkos najavama, nema rasterećenja privrede. Čak se uvode nova poreska i paraporeska opterećenja. Dug javnih preduzeća iznosi više od tri miliona KM i ugrožava penzioni i zdravstveni sistem. Borba protiv korupcije daje skromne rezultate i tek dva posto od svih presuda se odnosi na korupciju i privredni kriminal. I dalje se više od četvrtine budžeta troši na plate”, rekao je Arapović.
Nastavak dužničke krize

Od donošenja reformske agende realizirano je 48 posto mjera – na nivou BiH 52 posto, u FBiH 36 posto i u RS-u 51 posto.

Zaključno s trećim kvartalom 2016. godine ukupan javni dug manji je za dva posto, ali javna statistika u BiH uopće ne obuhvata cijeli javni dug, već samo evidentirana finansijska zaduživanja vlada prema kreditorima, a ne ostatak dugova javnih preduzeća.

Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba

Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba

Na današnjoj konferenciji prvi put je objavljen podatak da vlade u BiH duguju 2,1 milijardu KM komercijalnim bankama i taj dug raste iz godine u godinu. Zaduženost po stanovniku raste i iznosi 3.370 KM, a u RS-u je za 80 posto veća nego u FBiH. Podaci su zaključni s drugim kvartalom 2016. godine.

“Nastavlja se dužnička kriza jer više od pola prihoda entitetskih budžeta odlazi na otplatu duga. Preciznije, u FBiH u budžetu 2017. godine 65 posto prihoda unaprijed je potrošeno na otplatu duga, što je gotovo dvije trećine, a u RS-u je 42 posto. Ovaj teret servisiranja duga u enitetskim budžetima je zarobio javne finansije i ne možemo više govoriti o razvojnim, socijalnim i stablizirajućim budžetima, već je to dužnički budžet”, naglasio je Arapović.
Drastičan pad stranih investicija

Iako su u okviru reformske agende do sada realizirane mjere iz oblasti koje se tiču javnih finansija i poslovne klime, BiH je i dalje loše rangira na listama Svjetskog ekonomskog foruma i Svjetske banke. Zabilježen je drastičan pad stranih investicija. Za devet mjeseci 2016. godine zabilježeno je 81 milion KM direktnih stranih investicija u BiH. Poređenja radi, u Srbiji je bilo dvije milijarde KM, u Sloveniji isto, dok je u Hrvatskoj bilo više od pola milijarde KM. BiH će prošlu godinu završiti sa 100 miliona KM.

Arapović je istakao da BiH ne bi trebao MMF niti krediti komercijalnih banaka kada bi uredila “sivu ekonomiju”, jer prema procjenama Mastercarda, ona u BiH iznosi 20 posto BDP-a, što je blizu sedam milijardi KM.
Poreski dug javnih preduzeća

Poreski dug preduzeća urušava penzioni sistem i iznosi više od tri milijarde KM.

“U FBiH taj dug iznosi 2,2 milijarde KM i u prvih 20 dužnika koji duguju više od jedne milijarde KM su javna preduzeća koja duguju 86 posto od te sume. Zbog toga su vanbudžetski fondovi kolabirali, zbog toga je zdravstvo ugroženo. U RS-u nije poznat tačan dug jer Poreska uprava RS-a godinu dana ne želi javno objaviti podatak”, kazao je Arapović.

Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba

Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba

Ponovio je ono što znamo već godinama, a to je da su plate u administraciji dvostruko veće nego u privredi. Ta razlika u FBiH iznosi 58 posto, a u RS-u 48 posto i najviša je u Evropi. Više od četvrtine uposlenih su na budžetu, više od četvrtine svih budžeta se troši na plate, iako je procent zaposlenih u javnoj upravi u FBiH umanjen za 0,3 posto, a u RS-u za 1,6 posto.
Korupcija i dalje zastupljena

“Borba protiv korupcije ne daje velike rezultate. Približno dva posto svih optužnica i presuda unazad tri godine odnosi se na korupciju i privredni kriminal. U prvoj polovini 2016. približno dva posto ili 120 presuda se odnosi na krivična djela korupcije, a četiri posto ili 307 presuda se odnosi na krivična djela privrednog kriminala”, naglasio je Arapović.

Na kraju je istakao da je jedina pozitivna stvar porast broja zaposlenih za dva-tri posto, ali da se podaci agencija na nivou BiH, entitetskih agencija i Poreske uprave razlikuju u broju i do 40.000 osoba.

Klix.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close