“Brovis”: Javno pismo Premijeru Vlade FBiH i resornom ministru

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
– PREMIJERU VLADE, gos. Nermin Nikšić
– MINISTRU FMVŠP, gos Jerko Ivanović-Lijanović
Poštovani gos. Premijeru,

Isčitavajući Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Poticaja za poljoprivredu” za 2013. godinu, utvrđenih Budžetom Federacije BiH, došli smo do zaključka da nije nikakvo čudo što imamo toliko problema u poljoprivrednoj proizvodnji, što u planiranju poljoprivredne proizvodnje vlada haos odnosno što planiranja uopće nema, što poljoprivrednici nisu zaštićeni, što svoja prava traže na ulicama, što se ne zna koliko i šta zasijati i proizvesti
od biljne proizvodnje , koliko i šta proizvoditi u animalnoj proizvodnji,posebno koliko i kome plasirati, koje su zaštitne cijene pojedinih proizvoda, koliko i šta izvoziti a šta uvoziti !
Primjenjivanjem i provođenjem ovakvog nedorečenog i kontradiktornog Programa, koji u uvodnom dijelu ,kao razlog donošenja, se poziva na sve i svašta, počev od: imajući u vidu, uvažavajući, postupajući u skladu, poštujući i slijedeći odredbe zakona i sagledavajući …. , je, u stvari u najvećem dijelu doprinio ovome haosu.
Nameće se pitanje da li je ovaj program, prije usvajanja, itko pročitao, tko je i pod kojim uslovima nabacao prazne riječi, ko je po ovome programu zaštičen, u šta i koliko treba ulagati, koja je proizvodnja od interesa za razvoj poljoprivrede i privrede uopće, ili sve to u stvari nije bitno, bitno je unijeti što više haosa, ostaviti nedorečeno i stvoriti uslove za razne zloupotrebe .
Kako je moguće da kao cilj i svrhu Programa usvajate povećanje i unapređenja poljoprivredne proizvodnje, stabilizaciju dohotka primarnih poljoprivrednih proizvođača, smanjenje ovisnosti od uvoza i stvaranje pretpostavki za izvoz, a da u istom programu ulaganja u peradarsku proizvodnju ostavljate na prošlogodišnjem nivou iz razloga ,kako navodite, što je ova proizvodnja gotovo dostigla prijeratni nivo?

Koja je ovo fraza ?

Koji su to pokazatelji i koje su to vrijednosti koje treba upoređivati sa vrijednostima od prije cca 20. godina za koji period je cjelokupna privreda države pretrpila drastične promjene ,koji su to parametri na kojima zasnivate razvoj jedne privredne grane kada se zna da je za tih dvadeset godina uništena privreda države, da određene privredne grane koje su nekada bile nosioci razvoja sada više i ne postoje, te da je težište razvoja i proizvodnje jednostavno prenijeto i opteretilo konkretno poljoprivrednu proizvodnju a Vi još uvijek koristite pokazatelje “od prije rata”!

Da nije žalosno, bilo bi smiješno !

Posebno pitanje je model podrške u animalnoj proizvodnji , gdje je navedeno da se podrška u peradarskoj proizvodnji odnosi samo na uzgoj 18-sedmičnih pilenki!!!
Ako je poznata činjenica da je za 11. mjeseci prošle godine uvoz mesa, između ostalog i pilećeg, bio osam puta veći od izvoza odnosno da je uvezeno cca 36. hiljada tona mesa, da je za taj uvoz izdvojeno cca 130.000.000, 00 KM, ako je poznata činjenica da u ovako osiromašenoj zemlji cijena pilećeg mesa štiti standard 90% siromašnog stanovništva, ako je poznata činjenica da je proizvodnja pilećeg mesa rijedak slobodan i moćan resurs kojeg možemo i trebamo iskoristiti u smislu da povećanjem peradarske proizvodnje imamo mogućnosti:
– većeg zapošljavanja i smanjenje broja nezaposlenih,
– smanjenje uvoza i u isto vrijeme povećanje izvoza ,
– stvaranje preduslova za stabilizaciju dohotka poljoprivrednih proizvođača,
– stvaranje preduslove za nove izgradnje i modernizacije proizvodnih kapaciteta,
– postizanje konkurentnosti u prehrambenoj proizvodnji i zaštite zdravlja potrošača,
– povećanje kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i organsku proizvodnju, itd. itd.,

kako ste onda mogli donijeti odluku da ulaganja u peradarsku proizvodnju i to samo za proizvodnju 18-sedmičnih pilenki, ostavite na prošlogodišnjem nivou i tom odlukom zacementirate sve navedene mogućnosti, na koje se pozivate i koje su od neprocjenjivog značaja za stanovništvo i privredu države uopće ?.
Posebno je pitanje kriterija i odabir potencijalnih korisnika poticaja.
Iz vlastitog iskustva tvrdimo da postavljeni kriteriji i formalni uvjeti koje treba ispuniti dostavljanjem određenih potvrda i uvjerenja, su samo razlog za manipulacije i zloupotrebu, kojih smo i sami bili žrtve.
Da je to tako potkrepljujemo činjenicom da firma BROVIS DD VISOKO, poznata i priznata kao najveći proizvođač pilećeg mesa u Federaciji i cijeloj BiH, firma koja zapošljava direktno cca 500. radnika i indirektno cca 200. kooperanata koji sa porodicama čine cca 1.000 ljudi, firma koja svaki mjesec redovno isplaćuje plaće i uplaćuje sve doprinose, koja nema neizmirenih obaveza prema kooperantima i ostalim dobavljačima, koja nema neizmirenih poreza i ostalih doprinosa, firma koja je implementirala sve standarde kvaliteta i koja je trenutno u postupku obezbjeđenja dozvole za izvoz u zemlje EU, firma koja je zaokružila svoju proizvodnju od koncentrovane stočne hrane, vlastitog matičnog jata ,proizvodnje rasplodnih jaja,proizvodnje jednodnevnih pilića, tova brojlera i pilećeg mesa kao finalnog proizvoda, čija je proizvodnja na godišnjem nivou cca 20. hiljada tona pilećeg mesa, cca 15. miliona rasplodnih jaja i cca 9. miliona jednodnevnih pilića, firma koja je uložila cca 40. miliona KM u rekonstrukciju kompletne infrastrukture, adaptaciju i modernizaciju 28. peradarskih objekata, izgradnju nove inkubatorske stanice,rekonstrukciju i modernizaciju tvornice stočne hrane i izgradnju nove klaonice peradi, koja se smatra jednom od najmodernijih u Evropi, u sastavu koje smo, kao društveno odgovorna firma izgradili i kafileriju za zbrinjavanje klaoničkog otpada sa sistemom za prečiščavanje otpadnih voda, firma koja služi kao ogledni primjer uspješne privatizacije, respektabilnog partnera u poslovnom svijetu, prepoznatljiva po svemu pozitivnom, takva firma nije uspjela ostvariti niti jednu konvertibilnu marku po osnovu kapitalnih ulaganja!
I nama čak zvuči nevjerovato ali je istinito i lako dokazljivo.
Kako objasniti i opravdati činjenicu da u Općini Visoko čelnik Stranke radom za boljitak, kao pojedinac ostvari pravo na podršku a firma koja je uložila toliko investicionih sredstava nije mogla ostvariti pravo na investiciona ulaganja?
A sada nam, gos. Premijeru, Vi kao personifikacija naše Vlade i vlasti, objasnite čemu i kome služe ovi programi i izdvojeni novac a ako nećete da znate, mi ćemo Vam odgovoriti: služe za kupovinu vlasti, stranačka podkusurivanja, obmane naroda, političke i druge manipulacije, kupovinu vremena, jer dok nosioci poljoprivrede i narod budu “glođali kost”  koju ste nam
bacili u vidu ovoga i sličnih programa,Vi će te se nauživati posmatrajući iz svojih fotelja borbu gladnih dok se trude da iz Vaših programa dobiju milostinju i neće Vas biti stid što upravo ti gladni dobrano hrane Vas i Vaše porodice, i što Vam obezbjeđuju luksuzan život.

Poštovani gos. Premijeru, mogli bi smo Vam još dosta toga reči ali znamo da je i ovo suvišno, da Vas i ostale vladare ovo neće dotaći, ali tek toliko da znate ,ako smo ovisni da nismo glupi i da znamo da je ovaj program kao i mnogo toga iz kabineta sadašnjih vladara, običan politički pamflet.

Visoko, 13.03.2013.
Broj: 235/13
NADZORNI ODBOR

Refik Kurgaš

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close