„Bretex” iz Breze i dalje bez rješenja

U sjedištu Zeničko-dobojskog kantona u ponedjeljak (28.4.2014.) je održan sastanak na kojem su sa radnicima preduzeća „Bretex iz Breze“ i načelnikom Općine Breza  Halilom Tuzlićem razgovarali  ministar privrede Muhamed Husić, ministrica pravosuđa i uprave Romana Brkić i glavna kantonalna pravobraniteljica Zlata Marjanović. Tema sastanka bili su neriješeni odnosi između vlasnika ovog preduzeća i neisplaćenih obaveza po osnovu penzijskog osiguranja radnicima te sudski sporovi koji su u toku, a koji se tiču imovine preduzeća i procesa privatizacije.

Halil Tuzlić, načelnik je kazao da su problemi radnika Bretexa višegodišnji i pojasnio da vlasnici ove firme ne smatraju da imaju ikakvih obaveza prema radnicima iako 107 radnika Bretexa ima pravosnažne sudske presude koje se ne mogu izvršiti zbog trenutnog stanja u preduzeću.

Mehemed Botić, predstavnik radnika je podsjetio da su radnici  poodavno pokrenuli krivične prijave protiv sadašnjih vlasnika preduzeća „Bretex“ koje je, prema njegovim riječima, opljačkano, a radnici su ostali na ulici. Posebno je teška situacija za 35 „Bretexovih“ radnika koji su stekli uslove za penziju, ali nemaju povezan radni staž. Njihova borba protiv raspačavanja imovine preduzeća i nezakonitih radnji traje već šest godina, kazao je Botić i zatražio pomoć od kantonalnih vlasti u rješavanju njihovih problema.

Resorni ministri Husić i Brkić obrazložili su situaciju i kazali da je najveći problem u tome što je tokom ranijeg procesa privatizacije u imovinu uknjiženo i državno vlasništvo nad velikim parcelama zemljišta za koje je Kanton sudskim putem zatražio povrat imovine, kako bi se barem iz tog dijela mogli namiriti radnici. Taj sudski spor je u toku,kazala je ministrica Brkić i dodala da se pored nje i premijer interesovao za tok ovog sudskog procesa, ali pošto se niti vlada niti bilo ko drugi ne može miješati u rad sudova, to se mora sačekati ishod i vidjeti kakva će biti presuda.

U konačnici, Vlada Kantona putem resornih ministarstava nastoji pomoći da se ovakvi slučajevi u privatiziranim preduzećima razriješe na zakonit način, ali je velika prepreka u svemu tome sam tok privatizacije koji počesto nije bio zakonito proveden. Otud i odluka Vlade Federacije BiH o osnivanju Agencije za reviziju privatizacije kojoj je isključivi zadatak da slučajeve poput Bretexa pomno analizira i poduzme zakonske radnje u ispravljanju nezakonitog postupka privatizacije ne samo ovog, već i mnoštva sličnih preduzeća. S druge strane, Vlada Kantona učinit će sve u okviru svojih zakonskih ovlasti da pomogne radnicima Bretex-a, ali sada su na potezu sudovi od čijih presuda ovisi na koji će način biti razriješena situacija u ovom nekad uspješnom brezanskom preduzeću.

zdk.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close