Branimiru Muidži još jedan mandat na čelu Vijeća stranih investitora u BiH

Vijeće stranih investitora u Bosni i Hercegovini jučer je održalo šestu Generalnu Skupštinu na kojoj su usvojili izvještaje za 2013/14 godinu te dogovarali pravce budućeg djelovanja.

Pored izvještaja o aktivnostima, članovi Skupštine izabrali su i nove članove Upravnog odbora i predsjednika Udruženja.

Povjerenje, pri izboru predsjednika Vijeća ponovo je ukazano Branimiru Muidži, privredniku i generalnom direktoru jedne od najuspješnijih i najvećih stranih kompanija prisutnih u Bosni i Hercegovini, “Tvornice cementa Kakanj” (Heidelberg Cement Grupa).

Muidži je ovo drugi mandat predsjednika Vijeća.

Dosadašnjim radom u Vijeću Muidža je pomogao kreiranju boljih odnosa izmedju poslovne zajednice i predstavnika vlasti u BiH, povećao članstvo, te uspješno koordinirao aktivnosti s ciljem poboljšanja poslovne klime u BiH.

– Efikasna saradnja sa institucijama u BiH i predstavnicima međunarodnih organizacija može i mora rezultirati pospješivanju okvira poslovne klime i investiranje u BiH, privlačenju stranih investicija što će rezultirati podizanjem konkurentnosti BiH privrede i standarda građana – kazao je Muidža, saopćeno je iz Vijeća stranih investitora u BiH

Indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close