Branimir Muidža, predsjednik VSI: U Kaknju dobra poslovna klima

Općina Kakanj je svoje resurse aktivirala u funkciju razvoja i stavila ih na uslugu investitorima i kao takva sigurno postaje poželjna i vrlo perspektivna destinacija za ulaganje domaćih i stranih investitora, smatra magistar Branimir Muidža, predsjednik Vijeća stranih investitora u Bosni i Hercegovini i direktor Tvornice cementa u Kaknju.

U izjavi za portal Indikator.ba ovaj ugledni privrednik naglašava da je privlačenje investicija i otvaranje novih radnih mjesta primarna potreba svake države a jednako tako i svake lokalne zajednice.

“One koje su ambicioznije, koje su otvorenije i efikasnije svakako će svojim građanima i investitorima obezbijediti mogućnost razvoja i zapošljavanja a time i budućnost za kvalitetniji život lokalne zajednice. Evidentno je i pohvalno da općina Kakanj želi imati pozitivnu poslovnu klimu želi pospješiti realizaciju poduzetničkih ideja i inicvijativa. A to će sigurno rezultirati novim radnim mjestima”, kazao je u nastavku.

Precizirao je da su razni poticaji, ubrzavanje ishodovanja potrebnih dozvola, otklanjanje barijera jasan i transparentan okvir za ulaganje, predvidivost i optimalan nivo raznih naknada, taksi i troškova postojanje komunalne infrastrukture, želja da se pomogne investitoru kako bi se ostvarila opća korist za grad, sigurno dobar put kojim treba ići svaka lokalna zajednica. Posebno je važno otvoriti pozitivne perspektive i mogućnost zapošljavanja mladima kako bi se zaustavio njihov odliv iz malih mjesta i izvan granica zemlje i kako bi se preokrenuo negativan demografski trend.

Upitan o tome može li u cijeloj BiH poduzetnička klima biti kao što je u Kaknju Branimir Muidža je taksativno nabrojao šta treba učiniti da bi se došlo do tog cilja.

“Kada se na nivou entiteta i države otklone postojeće barijere, od administrativnih i svih ostalih , kada se dostigne potrebna politička i pravna sigurnost, kada se uspostavi efikasna javna uprava i predvidivost poreznog sistema, uz poticanje reinvestiranja dobiti, uz povoljnu klimu za proizvodnju i otvaranje novih pogona koji donose i novi know-how, kada se realiziraju investicije koje proizvodnjom stvaraju novu vrijednost, onda će se te mjere kako u Kaknju, tako i u ostalim općinama koje slijede njegov primjer, valorizirati još u znatno većoj mjeri a na dobrobit svih ljudi.

Izjava je zabilježena nakon što je općina Kakanj sa investitorima iz Hrvatske potpisala ugovor o izgradnji nove fabrike u vrijednosti od 20 miliona KM, a portal Indikator.ba taj poslovni potez uvrstio među tri najbolja u proteklom mjesecu u okviru porojekta afirmisanja dobrih poslovnih odluka, pripajanja i preuzimanja kompanija.

Indikator. ba će novo rangiranje poslovnih poteza u zemlji, regiji, Evropi i svijetu objaviti tokom iduće sedmice.

H. Arifagić
Indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close