BPS-Sefer Halilović će vratiti dostojanstvo onima koji su izgradili i odbranili našu državu

Dvije kategorije sa kojima se najviše danas manipuliše i koji su najviše prevareni su borci i penzioneri.

BPS-Sefer Halilović će početi i okončati reviziju boračke populacije i iz nje izbaciti lažne korisnike,borcima obezbijediti zapošljavanje u državnim institucijama i javnim kompanjama,penzionerima ćemo povećati penzije za 50 %, te uvest ćemo poseban sistem njege i brige za penzionere koji su opterećeni bolestima i samce.

Kroz svoj program rada BPS-Sefer Halilović će vratiti dostojanstvo onima koji su izgradili i odbranili našu državu.

Sektor za komunikacije

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close