Bosni i Hercegovini za 2014. godinu odobreno 128 CEMT dozvola

Međunarodni transportni forum (International Transport Forum), dodijelio je Bosni i Hercegovini osnovnu kvotu od 128 multilateralnih CEMT dozvola, navodi se u obavještenju Ministarstva komunikacija i prometa Bosne Hercegovine međunarodnim cestovnim prijevoznicima tereta vezano za postupak raspodjele multilateralnih CEMT dozvola.

Također, u odnosu na prethodnu godinu, pretvorbeni koeficijenti za korištenje EURO III vozila smanjeni su s 4 na 2, dok je koeficijent 10 za EURO V vozila zadržan, navode iz ministarstva.

Uzimajući u obzir izrazito nepovoljan pretvorbeni koeficijent za EURO III vozila, Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne Hercegovine je donijelo odluku o zamjeni kompletne bosanskohercegovačke osnovne kvote dozvola za EURO V vozila, te će CEMT dozvole u 2014. godini moći koristiti samo EURO V, EEV i EURO VI vozila.

Na osnovu navedenog, za 2014. godinu, Bosna i Hercegovina će imati na raspolaganju ukupno 1280 CEMT dozvola koje važe za EURO V vozila.

O načinu i postupku podnošenja zahtjeva za dodjelu multilateralnih CEMT dozvola za 2014. godinu, prijevoznici će biti naknadno obaviješteni.

Analizirajući ulogu i položaj bosanskohercegovačkih cestovnih prijevoznika tereta na tržištu usluga međunarodnog cestovnog prijevoza, te konkretne načine za povećanje konkurentnosti istih na međunarodnom tržištu prijevoznih usluga, od kojih je najvažniji povećanje broja godišnjih multilateralnih CEMT dozvola i jednokratnih bilateralnih dozvola za prijevoz tereta, ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Damir Hadžić preduzima mjere na intenziviranju aktivnosti u međunarodnim tijelima.

Kako se navodi u saopćenju povećanje konkurentnosti bh. cestovnih prijevoznika kroz stvaranje povoljnijeg okruženja, jedna je od prioritetnih aktivnosti Ministarstva.

˝Otvaranje jednog radnog mjesta u oblasti međunarodnog cestovnog prijevoza tereta, u odnosu na ostale segmente privrede, najprije je finansijski najzahtjevnije, a uzimajući u obzir evropske regulative kojima je uređena oblast pristupa međunarodnom tržištu prijevoznih usluga i formalno-pravno podrazumijeva jedan od složenijih postupaka˝, smatra Hadžić, dodajući da je naložio preduzimanje svih aktivnosti i kontinuiran angažman u međunarodnim tijelima – Međunarodnom transportnom forumu (International Transport Forum) i Grupi za cestovni transport (ITF Group on road Transport), s konačnim i jasnim ciljem povećanja broja godišnjih multilateralnih CEMT dozvola za bosansko-hercegovačke cestovne prijevoznike tereta.

“Osim navedenoga, u cilju osiguranja dovoljnog broja dozvola za prijevoznike koji nisu u sistemu CEMT dozvola, naložio sam preduzimanje svih aktivnosti u cilju organizacije sastanaka Mješovitih međudržavnih komisija koje imaju jasno zadate ciljeve, jedan od kojih je povećanje broja jednokratnih dozvola za cestovni prijevoz tereta, kako bi i prijevoznici, koji nisu u sistemu godišnjih multilateralnih CEMT dozvola, imali priliku za učestvovanje u međunarodnom cestovnom prijevozu tereta˝, ističe ministar Hadžić.

ekapija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close