Bosna prije 822. godine bila kneževina

Tibor Živković (1966-2013.) srpski istoričar je 2010. godine, u “Godišnjaku” Akademije nauka i umjetnosti BiH br. 39, objavio naučni rad “O Počecima Bosne u ranom srednjem vijeku”.

– “…, jeste da je, sudeći prema izrazu kastra oikoumena, Bosna prije 822. godine bila kneževina na sličan način kao i Zahumlje, Travunija, Konavli, Moravija, Duklja, Paganija,…”

(hamdocamo.wordpress.com)

magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close