Borci traže objavu imena dezertera

Uvaženi borci, među kojima su penzionisani generali Armije RBiH, traže da konačno bude urađena sveobuhvatna revizija boračkih kategorija i objavljena imena dezertera. Neke zvanične evidencije, naime, govore da je nakon završetka agresije na BiH bilo oko pola miliona boraca, a njih je oko 200.000 dobilo certifikate.

No, ne smatraju svi da se može realizirati inicijativa Saveza boraca FBiH za donošenje zakona o pravima demobilisanih boraca koji nalaže isplatu boračkog dodatka, odnosno naknade za svaki mjesec proveden u ratu.

Jedino rješenje

Penzionisani general Vahid Karavelić smatra kako je veoma moguće da je nakon rata bilo na spiskovima oko pola miliona boraca, ali da je istina drugačija.

– Politika je mogla to uraditi, da nakon rata imamo oko pola miliona boraca. Politika je fabrikovala borce, zato ih imamo toliko. Politika je kriva što su borci u ovakvoj situaciji. Drugo, svako parcijalno donošenje zakona iz oblasti boračko-invalidske zaštite nije rješenje. To ne valja ni za boračku populaciju, ali ni za politiku. Jedino rješenje je donošenje sveobuhvatnog zakona o boračkoj populaciji. On bi trebao biti prilagođen ekonomskom stanju zemlje i budžetu Federacije BiH – kaže Karavelić.

Kako ističe, u ovom momentu nije realno očekivati da budu osigurana sredstva za borački dodatak, kako to predlaže Savez boraca FBiH, jer je federalni budžet u veoma teškoj situaciji. Karavelić smatra da je neophodno napraviti temeljitu reviziju svih boračkih kategorija.

Visoke funkcije

Hamid Bahto, penzionisani general, mišljenja je da redove boraca treba očistiti od dezertera, koji su se nakon završetka agresije na BiH pojavili na spiskovima branilaca.

– Ratno dezerterstvo uvijek je bilo kažnjivo. Ne znam ko njih štiti i ko je sebi uzeo za pravo da takve osobe nije procesuirao. Njih treba etiketirati, jer imamo takvih na veoma visokim funkcijama. U ratu smo imali oko 220.000 boraca. Da smo imali pola miliona boraca, sigurno je da ne bismo imali nijedan djelić izgubljenog teritorija. No, smatram da svakako treba osigurati materijalni dodatak za borca koji je zaista bio na ratištu, a onima koji nisu bili tu, treba uzeti to što sada imaju. Ima ljudi koji nisu bili ni dana u Armiji RBiH, a sada imaju boračku naknadu – navodi Bahto.

 

Abadžić: Realan zahtjev

Prema riječima pukovnika Fuada Abadžića, da je BiH imala pola miliona boraca, stigli bi do Čačka.

– Nas je bilo upola manje i to je sigurno. Također, smatram da svi dezerteri moraju odgovarati za ono što su uradili. Treba se to pitanje riješiti. Što se tiče naknada koje traže demobilisani borci, to je realan zahtjev, a drugo je što Vlada FBiH nema novca – kaže Abadžić.

avaz

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close