BLOG – Ferguson objavio strateške ciljeve rada Britanske ambasade u BiH

Britanski ambasador u BiH Edward Ferguson napisao je danas u svom blogu da je, kada je u julu stigao u Mostar na usavršavanje jezika, među prvim novim frazama koje je naučio bila “teorija zavjere”. Istakao je da mu je još zabavnije bilo kada mu je njegova nastavnica pokazala TV emisiju o američkom sistemu HAARP koji, navodno, nije samo uzrok poplava u Bosni i Hercegovini, već i prirodnih katastrofa od Haitija do Japana.

– U Velikoj Britaniji imamo izreku, nikada ne dozvoli istini da stane na put dobroj priči! Od preuzimanja dužnosti britanskog ambasadora, susreo sam se s brojnim teorijama zavjere koje se tiču naše uloge ovdje, a neke od njih su podržale i osobe na najvišim nivoima vlasti – naveo je ambasador Ferguson. Dodao je da im je proteklih sedmica na teret stavljeno kovanje zavjere za obnavljanje Otomanskog carstva, planiranje spaljivanja zgrada vlada u februarskim nemirima, te korištenje britanskih vojnika kako bi utjecali na glasanje građana na općim izborima.

– Naravno, sve ovo su čiste gluposti i ne mislim da iko zaista vjeruje u njih. Kad bi 30 uposlenika Britanske ambasade sve ovo mogli ostvariti, onda bi svi trebali dobiti povišice. Ali, ovo me je natjeralo na razmišljanje. Mi mnogo govorimo o tome koliko je značajno povećati transparentnost, stoga sam odlučio da, po prvi put, objavim ciljeve rada Britanske ambasade – napisao je ambasador Ferguson. Naglasio je da su ti ciljevi odraz britanskih interesa u Bosni i Hercegovini, te da usmjeravaju i oblikuju sve njihove aktivnosti kojim se ovi ciljevi podržavaju.

– Oni služe kao osnova za mjerenje našeg učinka i napretka i na osnovu istih nam se dodjeljuju finansijska sredstva – napisao je ambasador Ferguson.

Pojasnio je da su ciljevi njihovog rada svrstani u dvije grupe od kojih prvu čine četvorogodišnji strateški ciljevi (2014/15 – 2017/18), a to su: 1. Bosna i Hercegovina je dobila status kandidata za Evropsku uniju, 2. BiH je stabilna, njena Vlada je funkcionalnija i odgovornija, rizik od kolapsa/konflikta je nizak, a potreba za međunarodnom podrškom je manja, 3. vladavina prava je duboko ukorijenjena, 4. aktiviran je Akcioni plan za članstvo BiH u NATO, te 5. bolja poslovna klima u BiH, transparentnije donošenje odluka Vlade i povećane opcije za UK kompanije. Naveo je i 10 ciljeva za period 2014/15: 1. slobodne i pravedne izbore u 2014. godini, kampanje fokusirane na socioekonomska pitanja i put ka EU i da Vijeće ministara BiH bude brzo formirano, 2. dogovoren mehanizam za koordinaciju s EU i koordiniran pristup BiH ka IPA fondovima i relevantnim pododborima, 3. podršku novom ekonomskom planu EU, uključujući Sporazum za rast i zapošljavanje i saradnju s međunarodnim finansijskim institucijama radi ostvarivanju napretka, te 4. putem ambasadinih projekata uspostaviti mehanizme i razviti radne kapacitete kako bi bila povećana efikasnost i povjerenje javnosti u sistem pravosuđa. Projekat koji se bavi ratnim zločinima daje potporu EU sredstvima u povećanju broja procesuiranih slučajeva. Osim toga tu je: 5. kontinuirana podrška inicijativi za prevenciju seksualnog nasilja u kontekstu sukoba (PSVI) ostvarena kroz projekte i zagovaranje, uz uspješno predstavljanje PSVI Protokola i nastavak rada sa pravosuđem, policijom, vojskom, NVO-ima i institucijama kako bi BiH preuzela ovu politiku, 6. podržati razvoj civilnog društva, osnaživanje građana, naročito onih iz poslovnih grupa, medija, NVOa, žena i mladih kako bi mogli raditi na i uključiti se u lokalne i državne političke procese (saradnja sa EU i drugim partnerima), 7. podržati državne i entitetske strategije za borbu protiv korupcije, zajedno sa EU i drugim donatorima, 8. podržati izgradnju kapaciteta Ministarstva sigurnosti i sigurnosnih agencija kroz otvaranje prema javnosti i projekte, kako bi bila promovirana bolja međupolicijska saradnja i regionalna saradnja, 9. uspostaviti učinkovit i transparentan proces odabira i obuke oficira u Oružanim snagama BiH i 10. podržati britanske kompanije u osvajanju tržišta u BiH.

– Tu je još nekoliko ciljeva koji se tiču rješavanja konzularnih slučajeva i upravljanja novčanim sredstvima i kadrovima Ambasade, ali, u osnovi, to je to. To je ono što mi radimo – tvrdi ambasador Ferguson. Dodao je da možda nije interesantno kao neke maštovite teorije zavjere ali je u njegovim knjiga to puno važnije i značajnije.

– Uskoro ćemo krenuti s radom na ažuriranju naših ciljeva za narednu godinu pa me veoma interesuju vaša mišljenja. Da li su ovi ciljevi preambiciozni, ili nisu dovoljno ambiciozni? Da li smo se fokusirali na prave stvare? Šta bi mogli raditi više, a šta manje? I, kako vi ocjenjujete naš napredak na ostvarivanju ciljeva koje sam vam upravo predstavio? Molim vas da mi kažete šta mislite. Do tada, vraćam se kovanju zavjera radi ostvarenja svjetske dominacije dok milujem svoju pufnastu bijelu mačku- napisao je u svom blogu britanski ambasador u BiH Edward Ferguson.

Autor: Fena

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close