BiH potpisala sporazum o slobodnoj trgovini sa EFTA

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović i ministri zemlja članica Evropskog udruženja slobodne trgovine /EFTA/ potpisali su danas u norveškom gradu Trondhajnmu Sporazum o slobodnoj trgovini između BiH i EFTE.
Potpisivanje ovog dokumenta upriličeno je u okviru redovnog zasjedanja Ministarske konferencije zemalja članica EFTA-e, koju čine Švajcarska, Norveška, Islanda i Lihtenštajn, saopšteno je danas iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
Šarović je izjavio da potpisivanje sporazuma predstavlja potvrdu težnje dvije strane da se, kroz dogovorenu liberalizaciju tržišta roba i usluga, kreiraju uslovi za dalji razvoj, kao i za unapređenje trgovinske i ekonomske saradnje na obostranu korist.
On je naveo da ovaj sporazum, osim potencijalno pozitivnih efekata za privredu BiH, koji se u relativno kratkom periodu mogu očekivati kao rezultat otvaranja tržište EFTA zemalja od 13 miliona stanovnika, dugoročno predstavlja značajan korak naprijed u eurointegracijma BiH, u pravcu njene pune integracija u takozvani Evropski ekonomski prostor, zasnovan na slobodi kretanja ljudi, robe, usluga i kapitala.
EFTA predstavlja asocijaciju koja ujedinjuje tržišta Švajcarske, Norveške, Islanda i Lihtenštajna u oblasti trgovine, uspostavljenu s ciljem da obezbijedi okvir za liberalizaciju trgovine robom među njenim članicama.
Osim međusobne liberalizacije trgovine tri zemlje EFTA-e, Island, Lihtenštajn i Norveška od 1994. godine imaju Sporazum o Evropskom ekonomskom prostoru /EEA/ sa EU, što predviđa uključivanje zakonodavstva EU, koji pokriva slobodu kretanja roba, usluga, radne snage i kapitala – u 30 država /27 članica EU i tri EFTA članice/.
Švajcarska formalno nije dio EEA, ali ima bilateralni sporazum sa EU koji u suštini, takođe, podrazumijeva harmonizaciju zakodavstva.
Članice EFTA-e su, zaključivanjem brojnih sporazuma o slobodnoj trgovini sa trećim zemljama svijeta, stvorile jednu od najvećih svjetskih mreža slobodne trgovine koja pokriva oko 80 odsto spoljnotrgovinske razmjene sa ostatkom svijeta, a pregovori sa još nekim zemljama su u toku.
Od zemalja regiona BiH je posljednja koja zaključuje sporazum sa EFTA-om.
Pregovori o zaključivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između BiH i EFTE započeti su na osnovu odluke Predsjedništva BiH, krajem marta 2011. godine, a uspješno su okončani u maju.

indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close