BH Telecom razvio informacioni sistem za program transplantacijske medicine u FBiH

Kompanija BH Telecom predstavila je danas na pres konferenciji informacioni sistem razvijen za program transplantacijske medicine u FBiH. 
Informacioni sistem je rezultat saradnje Federalnog ministarstva zdravstva i BH Telecoma, a više o samom projektu su, u svojim obraćanjima, istakli federalni ministar zdravstva Rusmir Mesihović, generalni direktor BH Telecoma Nedžad Rešidbegović i Elvidin Kovač, izvršni direktor BH Telecoma. 
Kompanija BH Telecom i Federalno ministarstvo zdravstva su potpisali Protokol kojim je dogovorena zajednička saradnja na izradi informacionog sistema za program transplantacijske medicine u FBiH. Protokolom je predviđeno da će BH Telecom obezbijediti preduslove za pružanje IKT usluga za podršku programu donacije ljudskih organa na teritoriji Federacije BiH. 
Predstavljeni informacioni sistem omogućava slijedeće aktivnosti: 
1. Aplikaciju koja radi u Cloudu BH Telecom-a, održavanje funkcionalnosti i tehničku podršku 
2. Povezivanje 17 lokacija međusobno i prema aplikaciji na strani BH Telecoma i KC 
3. Komunikacione usluge za svakog pojedinog korisnika što će omogućiti komunikaciju/razgovore između svih korisnika unutar zatvorenog sistema 
4. Kontakt centar za operatere na strani korisnika koji će moći primati i davati informacije potencijalnim donatorima o uslovima za doniranje organa, i sl., sa uvidom u podatke koji će biti pohranjeni u aplikaciji (evidencija poziva, prijem mailova, dostup do aplikacije u Cloudu) 
5. Video poziv i direktno uključenje ljekarskog tima sa udaljene lokacije u operaciju koja je u toku 
6. Snimanje operacija (eksplantacije/transplantacije) za potrebe arhiviranja i kasnije za edukaciju 
7. Pozive i praćenje organizacije transporta donatora do mjesta na kojem će se izvršiti eksplantacija, odnosno transporta organa do lokacije na kojoj će biti izvršena transplantacija (praćenje transporta preko usluge LBS) 
8. Terminalnu opremu , VDI – Virtual Desktop Infrastructure, VPN Client. 
Inače, cijeli projekat je započet u decembru 2013. godine potpisivanjem protokola između Federalnog ministarstva zdravstva i Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske o saradnji u području pribavljanja i presađivanja organa u svrhu liječenja. Ovim Protokolom su definisani oblici tehničke saradnje, sa prvenstvenim ciljem da se uspostavi uspješan organizacioni model prikupljanja organa u Federaciji BiH, po uzoru na hrvatski model, te daljnji razvoj transplantacijskog programa u Federaciji BiH. 
Protokol predviđa i razmjenu organa na načelima solidarnosti i reciprociteta darovanih i primljenih organa. To uključuje i mogućnost da se prioritetni kandidati iz Federacije BiH za transplantaciju srca i jetre te iznimno dijete za bubreg, uvrste na hrvatsku listu čekanja za presađivanje, preko izabranih transplantacijskih centara u Hrvatskoj, a uz prethodnu saglasnost oba nadležna ministarstva. 
Republika Hrvatska i Federacija BiH Protokolom su dogovorile načela daljnje saradnje u cilju uspostave uspješnog modela za pribavljanje i presađivanje organa na području Federacije BiH. 
Ta suradnja obuhvata razmjenu iskustava i unapređenje znanja iz područja transplantacijske medicine uz stručnu pomoć, odnosno mentorstvo hrvatskih stručnjaka u predtransplantacijskoj obradi, hirurškim transplantacijskim tehnikama, posttransplantacijskoj njezi i liječenju komplikacija u bolesnika, kao i pružanju savjetodavnih usluga u području pravnih, organizacijskih, etičkih i stručnih pitanja, uključujući izrade protokola, smjernica i drugih strateških dokumenata i usluga. Republika Hrvatska kao regionalni lider u ovom području, u okviru Zdravstvene mreže zemalja jugoistočne Europe (SEEHN) ima stalnu saradnju i pruža podršku razvoju i unapređenju transplantacijskih programa u zemljama regije.
Indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close