“Bedem”: Tribina o bezbjedonosnoj situaciji u Šarenim Hanovima

Zbog teške sigurnosne, duhovne i infrastrukturne situacije u Šarenim Hanovima.

U srijedu, 25.03.2015. godine, u prostorijama O.U. Bedem-Donje Moštre, sa početkom u 19 sati, održana je javna tribina gdje se prisutnima obratio gost tribine, komandir policijske stanice Visoko, Fahrudin Pušina.

U svom izlaganju naš uvaženi gost ističe neke od karakteristika Moštranskog kraja, ali i naše općine,  između ostalog: Moštre, u širem smislu, ima od 12-15 000 stanovnika; dok prostor Šarenih Hanova kao samo središte Moštranske regije u  infrastrukturnom smislu prati potrebe stanovništva. Međutim, postoji niz problema, koji su sve više primijetni, na ovom prostoru. Između ostalog, to je nedostatak policijskih službenika, odnosno cijele jedne policijske patrole koja bi 24 sata boravila na ovom području. Visočka općina, posmatrano u cjelini, nema dovoljan broj policijskih službenika (prema svjetskim standardima, po ovom pitanju, na  400 građana upošljava se 1 policijski službenik).

U slučaju naše općine, postoji veliki nedostatak policijskih službenika, jer ih je uposlenih 54, a potrebe iziskuju oko 104, znači skoro duplo! Taj nedostatak dovodi do zabrinjavajućih pojava da je Visoko po nekim aspektima, kao što su: kriminalitet, prekršajni nalozi, saobračajne nezgode, alkoholizirana stanja i posljedice takvih stanja..itd. na drugom ili trećem mjestu u kantonu. „Saobračajna policija je  ogledalo našeg rada“. Ali, i tu postoji problem nedostatka saobračajne signalizacije, horizontalne i vertikalne, da bi se izbjegla moguća subjektivnost policijskih službenika i postiglo poboljšanje njihovog djelovanja. Saobračajna prebukiranost, jedna je od karakteristika Šarenih Hanova, čiji je uzrok nepostojanje adekvatnog parking prostora. Inače je karakteristika urbanih jezgra nedostatak parking prostora, što je i ovdje slučaj. U posljednje vrijeme riješena su teška krivična djela, došlo je do pada krađe motornih vozila, stoke i drugih dobara, jer su kriminalne grupe stavljene pod kontrolu. Nažalost, pojavio se novi problem, a to je problem narko dilera. To se opet dovodi u vezu sa nedostatkom policijskih službenika, da bi se oformila izvjesna grupa policijskih službenika koji bi se bavili samo ovom tematikom, što bi pomoglo u rješavanju odnosno preventivi ovakvih problema. Ujedno bi to značilo i nova radna mjesta za nezaposlene. Inače je karakterističnost rada policijske stanice u Visokom represivnost, a to bi značilo da policijski službenici djeluju kada je krivično djelo već počinjeno. Apel je upućen prisutnima da zajedničkim naporima, institucionalno, djelujemo preventivno na promjenama u pogledu zapošljavanja novih kadrova u policijskoj stanici Visoko, a u Šarenim Hanovima promjene vezano za saobračajnu signalizaciju, te također povećano prisustvo policijskih službenika, odnosno isturene policijske patrole, koja bi tu bila prisutna 24 sata.

Nakon izlaganja našeg uvaženog gosta komandira Fahrudina, uslijedila su pitanja i prijedlozi prisutnih, od kojih ističemo:

Prijedlozi koje je dao Džemil Ugarak, o mogućim rješenjima teške situacije:

 1. Dopisi mjesnoj i kantonalnoj vlasti o promjeni savjeta M.Z., iz razloga što iz ovog područja potiče 60 % poreznih obveznika, a savjet M.Z. koči napredak ove perspektivne sredine, i to, na način da sve izglasane inicijative odbacuje pod izgovorom nedostatka novčanih sredstava za njihovu provedbu. Uvid u samostalne prihode M.Z., međutim, ne pokazuje takvo stanje.
 2. Uspostava isturenog policijskog odjeljenja, ali i postavljanje kamera i druge saobračajne signalizacije, gdje bi općina učestvovala sa 30%, M.Z. sa 30 % , i privrednici ovog kraja 30 %.

Nekoliko inicijativa predložio je viječnik Jasmin Omanović:

 1. Revizija dozvola za kafiće, gdje će se posebna pažnja obratiti na posjedovanje parking mjesta uz takve objekte.
 2. Sugestija da isturena policijska patrola bude smještena na platou ispred mjesnog ureda, a ne na staroj lokaciji gdje je nekada bila, da bi represivni rad policijskih službenika poprimao odlike preventivnog djelovanja.
 3. Smjena postojeće strukture vlasti na lokalnom nivou – predsjednik mjesne zajednice i Savjet mjesne zajednice, jer ne izvršavaju svoje dužnosti po pitanju obaviještenosti viječnika o sastancima Savjeta, a sve u cilju prekrivanja određenih informacija vezanih za prihode.

Također, pokazalo se da izglasane inicijative o postavljanju ležećih policajaca na potezu BP Dokso-Bare i obilaznica pored IGM-a za teški teret nisu provedene u djelo. Dosadašnji rad predsjednika M.Z. i Savjeta M.Z. pokazao se kao veoma neefikasan i nekorektan, te je krajnje vrijeme za smjenu takve strukture vlasti koja neprekidno koči i sputava napredak ove zaista perspektivne sredine.

 

Bećir Omanović, koji je u sadašnjem sastavu Savjeta M.Z.  podnio je sljedeće inicijative:

 1. Promjena i donošenje novog statuta o radu Savjeta M.Z., da bi samo to tijelo na lokalnom nivou bilo efikasnije.
 2. Promjene u strukturi zaduženja u radu savjeta M.Z. u kojem trenutno nema blagajnika!
 3. Izmještanje taksi štanda na novu lokaciju.
 4. Postavljanje stalne policijske jedinice u Moštru, i to u Šarenim Hanovima.

Samir Gaši:

 1. Iznalaženje načina plačanja video kamera.
 2. Taksi štand na istoj lokaciji da ne bismo otvarali dodatne probleme, jer se saobračajna prebukiranost može rasteretiti zabranom teretnog saobračaja kroz Šarene Hanove.

Omanović Ešref:

 1. Zabrana za teretna vozila kroz Šarene Hanove.
 2. Uspostava horizontalne saobračajne signalizacije, i to dva ležeća policajca i izgradnja trotoara.

 

Sabaheta:

 1. Ograda na mostu u Bijelim Vodama-opasnost za djecu i druge prolaznike.

Muharem Omanović:

 1. Trajno obilježen pješački prijelaz u Hlapčevićima.

Medina Omanović:

 1. Postavljanje ležećih policajaca i trajno obilježenog pješačkog prijelaza na putu za Okolišće, da bi se spriječile nesreće kojih je do sada u više navrata bilo.
 2. Rasvjeta u Šarenim Hanovima-njeno gašenje predstavlja dodatni problem, zajedno sa nepostojanjem trotoara i saobračajnom prebukiranošću, za djecu koja se vraćaju iz druge smjene iz škole.

 

Zaključci koji su doneseni na javnoj tribini, 25.03.2015.godine, a rezultat su prethodno iznesenih stavova i inicijativa našeg uvaženog gosta komandira Fahrudina Pušine, ali i viječnika i ostalih prisutnih građana:

 1. Neadekvatan rad sadašnjeg predsjednika i Savjeta M.Z. Mnoštvo problema na području Šarenih Hanova, u smislu pada opće sigurnosti i bezbijednosti, te sve češće pojave kriminaliteta, a koje pomenuti sastav lokalne vlasti ne pokušava da riješi niti pokazuje interes za iznalaženje rješenja. To nam jasno ukazuje na potrebu smjene lokalne strukture vlasti, prije svega predsjednika M.Z. koji se krajnje neodgovorno ponaša. Obzirom da se dotični gospodin nije ni odazvao javnoj tribini, a niti se odazivao na dosadašnja okupljanja i događaje bitne za rad M.Z. i stanovništvo Moštra, to samo potvrđuje činjenicu o njegovoj nepodobnosti za dalje obnašanje jedne tako odgovorne dužnosti.
 2. Uspostava novog savjeta M.Z. i izbor novog predsjednika M.Z. , te donošenje novog statuta o radu Savjeta M.Z., a koji će omogućiti transparentnost i odgovornost prema građanima.
 3. Pojačano prisustvo policijskih službenika na području Moštra, a kao najoptimalnije rješenje nameće se uspostava isturene policijske jedinice u Šarenim Hanovima, i to po mogućnosti na platou ispred Mjesnog ureda da bi se što efikasnije preventivno djelovalo.
 4. Uspostava adekvatne horizontalne i vertikalne saobračajne signalizacije (što podrazumijeva trajne pješačke prijelaze na određenim putnim lokacijama, ležeće policajce, trotoare ) i to na način da mjesna zajednica učestvuje u finansiranju istih, jer je uvidom u prihode M.Z. jednostavno zaključiti da je M.Z. to zaista u mogućnosti. Sve to bi olakšalo rad policijskih službenika i osiguralo veću objektivnost pri radu, ali i samim građanima.


  Alma Frljak, predsjednica OU “BEDEM”

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close