Banke u FBiH u prvom kvartalu 2014. sa 54 miliona KM dobiti

Na nivou bankarskog sistema u Federaciji BiH u prvom kvartalu 2014. godine, ostvaren je pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 54 miliona KM, saopćeno je iz Agencije za bankarstvo FBiH.
Bilansna suma bankarskog sektora na kraju prvog kvartala 2014. godine iznosila je 15,2 milijarde KM, što je manje za 1,4% ili 209 miliona KM nego na kraju 2013. godine.
Novčana sredstava su u prvom kvartalu ove godine smanjena su za 8,6% ili 380 miliona KM i sa 31.03.2014. godine iznosila su četiri milijarde KM. Krediti su zabilježili blagi rast od 1% ili 104 miliona KM i na kraju prvog kvartala 2014. godine iznosili su 11 milijardi KM.
U strukturi pasive bilansa banaka depoziti s iznosom od 11,3 milijarde KM i učešćem od 74,0% i dalje su dominantan izvor finansiranja banaka u Federaciji BiH.
Ukupni depoziti u prvom kvartalu 2014. godine smanjeni za 2,1% ili 243 miliona KM. S druge strane, štedni depoziti, u prvom kvartalu 2014. godini imali su rast od 1,3% ili 79 miliona KM i sa 31.03.2014. godine iznosili su 6,3 milijarde KM.
Kreditne obaveze koje iznose jednu milijardu KM u prvom kvartalu 2014. godine zabilježile su pad od 3,4% ili 35 miliona KM, ali je njihovo učešće u strukturi pasive ostalo skoro isto kao i na kraju 2013. godine.
Ukupan kapital povećan je za 2,3% ili 53 miliona KM, najvećim dijelom po osnovu dobiti tekućeg perioda i sa 31.03.2014. godine iznosio je 2,4 milijarde KM dok je regulatorni kapital iznosio 2,3 milijarde KM i u prvom kvartalu je smanjen za 2% ili 37 miliona KM, navodi se u saopćenju.
Sa 31. 03. 2014. godine u Federaciji BiH bankarsku dozvolu imalo je 17 banaka.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close