Banke u centralnoj i istočnoj Evropi nadmašile banke u eurozoni

Kada su u pitanju rast i profit, bankarski sektor centralne i istočne Evrope (CIE) i dalje prednjači u odnosu na banke zapadne Evrope, jer su mogućnosti rasta i marže u CIE i dalje znatno veće.

Novi bankarski propisi u Evropi i CIE stavit će nove izazove pred region – izjavili su analitičari Raiffeisen Bank International AG (RBI) i Raiffeisen Centrobank AG (RCB) u posljednjem izdanju godišnjeg izvještaja Raiffeisen Researcha o bankarskom sektoru CIE pod nazivom “Predanost će biti nagrađena”.

Izvještaj je predstavljen u Istanbulu na godišnjem sastanku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

“Kreditna zaduženja u eurima u zemljama CIE porasla su u 2012. godini za ukupno 14,8 posto u odnosu na prethodnu godinu. Nakon još jedne godine napredovanja, kumulativni podaci za period od 2010. do 2012. godine pokazuju realni rast kredita u zemljama CIE od 21,8 posto. Realni rast kredita u eurozoni u istom periodu bilježio je negativne rezultate. Ukupni iznos kredita u bankarskom sektoru CIE u poređenju sa eurozonom porastao je sa 9,6 posto u 2011. godini na 11,1 posto u 2012. godini. Sa aspekta ukupne aktive, porast bankarskog sektora CIE u 2012. godini u odnosu na eurozonu bio je najveći u posljednjih deset godina”, izjavio je Gunter Deuber, rukovodilac Raiffeisen Researcha.

Raiffeisen Research očekuje da će u 2013. godini doći do povećanja ukupne aktive u iznosu više od 2.500 milijardi eura, čime bi se za nekih 20 posto premašila ukupna aktiva Industrijske i komercijalne banke Kine (ICBC), koja je u 2012. godini proglašena za najveću svjetsku banku.

Obzirom da se u 2013. godini očekuju promjene u ekonomskom ciklusu, analitičari Raiffeisen Researcha smatraju da će potencijal za kreditiranje biti bolji u drugoj polovini 2013. godine.

Očekuje se da će na šest ili sedam bankarskih tržišta visokog rasta u CIE doći do porasta pokazatelja odnosa kredita i BDP-a. Očekivanja su i da će ruski i poljski bankarski sektor zauzeti vodeću poziciju unutar grupe tržišta visokog rasta sa godišnjim porastom kredita od 13 posto odnosno 10 posto (u eurima, u periodu od 2013. do 2017. godine).

Slijede Češka Republika, Slovačka, Rumunija, Srbija i Albanija sa godišnjim rastom kredita od 7 do 10 posto u eurima (6 do 9 posto u lokalnoj valuti).

Analitičari smatraju da solidna ukupna profitabilnost banaka u CIE u 2011. i 2012. godini evidentno premašuje profitabilnost globalnih razvijenih tržišta i eurozone.

Solidni pokazatelji profitabilnosti u 2011. godini koji se odnose na povrat na aktivu (RoA) ili povrat na kapital (RoE) su čak neznatno nadmašeni u 2012. godini.

Prosječni RoE u bankarskim sektorima CIE iznosio je 16 posto u 2012. godini (u poređenju sa 15 posto u 2011.), dok je prosječni RoA iznosio 1,9 posto u 2012. godini (u odnosu na 1,7 posto u 2011.).

Kako se navodi u izvješataju, tržišta CIE pokazuju različite koeficijente problematičnih kredita.

“Iako se ukupni koeficijent problematičnih kredita u CIE u 2012. godini pomjerio samo za 0,1 procentni poen naviše i sada iznosi 10,1 posto, cjelokupna slika koeficijenta problematičnih kredita i njegovog kretanja je i dalje šarolika”, rekao je Deuber. Postoje određena tržišta u CIE čiji se koeficijent problematičnih kredita kreće između 15 i 20 posto.

Međutim, ovaj koeficijent se na ostalim tržištima kreće između 4 i 8 posto, tj. skoro je nepromijenjen u odnosu na 2011. godinu. Stoga, koeficijenti problematičnih kredita dobro diverzifikovanih zapadnoevropskih banaka u zemljama CIE ne izgledaju previše visoki.

Kad je u pitanju povećanje koeficijenta problematičnih kredita, jugoistočna Evropa bilježi značajan rast u 2012. godini (sa 14,5 posto u 2011. do 17,3 posto u 2012. godini).

Prema navodima Raiffeisen Researcha, visoki koeficijenti problematičnih kredita u Mađarskoj i Sloveniji i dalje imaju negativan utjecaj na cjelokupnu regiju Centralne Evrope, bacajući time sjenu na stabilne ili opadajuće vrijednosti ovih koeficijenata u Češkoj ili Slovačkoj.

Poredak vodećih igrača je skoro nepromijenjen

Kad su u pitanju strategije pojedinačnih banaka, cjelokupna slika iz 2012. godine ostala je slična onoj iz 2011. godine. UniCredit banka, RBI, Erste, SocGen i KBC su i dalje pet najvećih zapadnoevropskih banaka na tržištu CIE. UniCredit je i dalje na vodećem mjestu sa ukupnom konsolidovanom aktivom od 121,6 milijardi eura, a slijede je jedna za drugom RBI (84 milijarde eura), Erste (83,4 milijarde eura) i SocGen (78,6 milijardi eura).  Uprkos svojim dezinvesticijama, KBC je na petom mjestu sa 53,1 milijardu eura, iako se razmak u odnosu na četiri gore navedene banke povećao.

U 2012. godini nije došlo do širenja mreže filijala niti jedne banke. Ukupni broj filijala u regiji se u prosjeku smanjio za 4 posto.  Evidentno je da su banke sa programom dezinvestiranja, poput KBC, najviše i izgubile. RBI je zadržala prvo mjesto po broju filijala i nalazi se ispred UniCredit banke. RBI je povećala broj svojih filijala u Poljskoj, a kao posljedica preuzimanja Polbanke, ali je istovremeno smanjila njihov broj u Ukrajini, Mađarskoj i Rumuniji.

Kad je u pitanju osnovni prihod (neto kamatni prihod i prihod po osnovu naknada i provizija), postojao je pritisak na nivo neto kamatnog prihoda iz područja sa nižom kamatnom stopom, dok je slabiji prihod po osnovu naknada i provizija posljedica manje stope generisanja kredita u drugoj polovini 2012. godine , saopćeno je iz Raiffeisen bank d.d. Bosna i Hercegovina.

Kad je u pitanju regija Centralne Evrope, analitičari su zabilježili blagu tendenciju pada prihoda, najviše u Mađarskoj i Sloveniji.  Poljska, Češka Republika i Slovačka donijele su solidne prihode međunarodnim bankama, čak i pored negativnog trenda u Slovačkoj zbog uvođenja bankarskog poreza. “Banke sa uravnoteženom kombinacijom aktivnosti na tržištima u Rusiji, Poljskoj i Češkoj Republici imale su dobru osnovu da zadrže stabilnost obima poslovanja i prihoda, dok su banke koje su u potpunosti eksponirane na tržištu Jugoistočne Evrope i koje su bile prisiljene da izvrše rebalans poslovanja u ovom regionu bile najviše pogođene”, izjavio je Jovan Sikimic, analitičar RCB-a.

ekapija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close