BiHPrivreda

Bankarski ombudsman upozorava: Zamke kredita sa niskim kamatama!

Krediti sa nižim kamatnim stopama sa klauzulom promjenljivosti kamatnih stopa koje trenutno nude banke nose rizik rasta kamata u periodu otplate kredita, upozorio je bankarski ombudsman Federacije BiH.

– Imajući u vidu da je kod većine banaka aktuelna ponuda kreditnih proizvoda sa nižim kamatnim stopama od onih koji su plasirani u proteklom periodu, zatim sa dužim rokovima otplate i većim iznosima nenamjenskih kredita, s ciljem bolje informiranosti i zaštite korisnika finansijskih usluga, smatramo korisnim dodatno skrenuti pažnju na vrste kamatnih stopa u kreditiranju građana i potencijalnim rizicima koje one sa sobom nose, navodi bankarski ombudsman.

Kod kamatnih stopa sa klauzulom promjenljivosti postoji rizik rasta kamatne stope u periodu otplate kredita, odnosno kod ovakvih kredita kamatna stopa se mijenja i varira sa promjenom referentnih vrijednosti (EURIBOR, stopa inflacije i drugih vrijednosti), pa tako korisnik kredita ne može unaprijed znati koliko će tokom trajanja kredita u konačnom iznosu platiti banci za pozajmljena sredstva.

Ponude banaka sa inicijalno ugovorenom niskom kamatnom stopom, koja se sastoji od fiksnog dijela (marže) banke i promjenljivog dijela koji je najčešće EURIBOR – evropska referentna kamatna stopa, koja je već odavno zbog intervencionističkih mjera ECB oko nule (0), ne znači da se u nekom izvjesnom periodu neće dogoditi porast referetnih vrijednosti, što će prouzrokovati rast kamatne stope na kredit i klijentovog anuiteta.

– Ukoliko odlučite da kredit „refinansirate“ sa novim kreditom, na duži rok otplate i nižom, ali promjenljivom kamatnom stopom, treba znati da se visina kamatne stope može promijeniti u toku otplate kredita, a u vezi s tim i mjesečni anuitet će biti veći od inicijalno ugovorenog, što može imati utjecaja na Vaše finansijsko stanje. Također, ugovaranjem dužeg roka otplate s ciljem smanjenja Vašeg anuiteta povećava se iznos kamate koji plaćate banci, a ujedno je i
veća mogućnost promjene (rasta) kamatne stope, upozorava ombudsman.

S druge strane, ugovoranje fiksne kamatne stope, podrazumijeva nepromjenjivost kamatne stope za sve vrijeme trajanja otplate kredita, te nezavisno o kretanjima na tržištu i referentnim vrijednostima, kamata ostaje ista.

Portal Indikator.ba objavio je prije nekoliko dana da su kamatne stope na kredite u BiH u padu, a što je naročito slučaj kod kredita s družim rokom otplate i promjenjivim kamatama uz određeni inicijalni period fiksne kamatne stope.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close