Visoko

Asfaltiranje lokalnog puta Stari Grad Visoki

Općina Visoko je započela realizaciju projekta asfaltiranje lokalnog puta u naselju Stari Grad Visoki. Nakon provedenog postupka javne nabavke za realizaciju ovog projekta odabran je izvođač radova firma Konzorcij „Ado Trans – Špic beton“.

Sredstava za realizaciju navedenog projekta su obezbjeđena iz Budžeta Općine Visoko.

Ugovorna vrijednost projekta iznosi 18.213,28 KM sa PDV-om.

U okviru radova na asfaltiranju puta u naselju Stari Grad Visoki izvršiti će se asfaltiranje dionice puta u dužini od 260 m i širine 2,5 m, debljine asfalta 7 cm, kao i čišćenje postojećih jaraka i izrada jednog propusta za provođenje oborinske vode ispod trupa puta.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „Arting BH“ d.o.o. Sarajevo, a ispitivanje terena vršiti će Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija.

 

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoliša

visoko.gov.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close