APF: Produžetak roka u maloj privatizaciji do kraja 2015.

Agencija za privatizaciju FBiH produđila je rok za pripremu i prijavu predmeta u maloj privatizaciji do 31.12.2015. godine, odluka je Upravnog odbora APF-a, saopćeno je iz Agencije.

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u „Službenim novima Federacije BiH“.

Ovim je izmijenjana Odluka o neposrednoj pripremi i provedbi male privatizacije te je tako omogućeno preduzećima da nastave prodaju imovine u maloj privatizaciji. Sredstvo plaćanja u maloj privatizaciji je gotov novac koji preduzećima omogućava priliv novca koji bi koristili za izmirenje obaveza prema dobavljačima, bankama kao i za rješavanje radnopravnog statusa zaposlenika.
Takođe, Upravni odbor APF-a konstatovao je da je nalazom sudskog vještaka i ranijim kontrolama Agencije, Gradnja d.o.o Mostar, kao kupac poslovnog objekta u Mostaru, ispunio sve ugovorene obaveze, što je potvrđeno i mišljenjem prodavca, KTK Visko d.o.o Visoko.

indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close