-TopSLIDEBiHPolitika

Anto Domazet pojasnio: Četiri su ključne tačke u novom korona zakonu, evo na šta se odnose

Sve je to provodivo u praksi, tvrdi Domazet, jer čitav angažman u vezi s tim mjerama bi zajedno sa prvim paketom trebao da angažira oko 250 miliona maraka od 500 miliona koji se nalaze u stabilizacijskom fondu, dakle, dodao je, koji su raspoloživi za intevencije u privredi

Profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Anto Domazet, jedan je od kreatora “Korona 2” zakona. Za N1 je pojasnio da su četiri tačke ključne u novom korona zakonu.

“Broj jedan – produžetak mjera koje se odnose na subvencioniranje privrede za treći kvartal i sa opcijom da to bude do kraja 2020. godine. Drugo pitanje je da se uključi široki paket podrške kreditiranju za održavanje likvidnosti kao podrška oporavku privrede. Dakle, ulaskom u novu fazu, a to je oporavak na bazi garantnog fonda Federacije i na bazi subvencioniranja kamata za takve kredite u visini do 50 posto tržišnih kamata. Treće što predlaže je uključivanje jednokratne pomoći trajnije nezaposlenim radnicima”, naveo je Domazet.

Sve je to provodivo u praksi, tvrdi Domazet, jer čitav angažman u vezi s tim mjerama bi zajedno sa prvim paketom trebao da angažira oko 250 miliona maraka od 500 miliona koji se nalaze u stabilizacijskom fondu, dakle, dodao je, koji su raspoloživi za intevencije u privredi.

“Prema tome ovaj paket koji mi predlažemo u “Korona 2” zakonu je realan i održiv, rekao je Domazet.

Govoreći o izmjenama Zakona o radu, kazao je da smatra da je to zakon koji je nesretno lansiran u ne baš pravom momentu.

“Ne može biti prioritet rješavati radne odnose, a zadržavati pasivnost u pogledu mjera, oporavka, i u pogledu drugih mjera koje treba poduzimati kako bi se položaj radnika što više učinio održivim u ovoj teškoj krizi. Prije svega, mislim na produžavanje podrške u subvencijama na plaće, kako bi što veći broj radnika održao svoja radna mjesta i posao. Drugo, pripremanje Zakona o zajamčenoj plaći. Treće je Zakon o doprinosima i porez na dohodak. Posebno je značajan Zakon o zaštiti na radu, koji se već duže vremena odlaže i za koji se plaćaju cijene u ljudskim životima. Sada lansirati pod hitno izmjene Zakona o radu u najmanju ruku je socijalno neosjetljiv i ekonomski pogrešan korak”, rekao je Domazet. 

Podcrtao je da ako kompanije budu otpuštale i budu u situaciji da idu u stečaje, onda će to pogoditi banke i to će ugroziti njihovu mogućnost da finansiraju privredu i doći se do finansijske krize.

“Da bi se to preduprijedilo potrebno je dati porioritet zakonu Korona 2 koji je jedan aktivan korak održavanja onoga što već imamo, što daje blage rezultate i oporavak – masovno finansiranje, podrška u kreditima… da bi se ušlo u sljedeću godinu, a to je ekonomski rast i da bismo izašli iz recesije koncem 2021. godine”, zaključio je profesor Domazet.

(N1)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close