“Andrićgrad” finansirala RS, a u vlasništvu je Kusturice

Za izgradnju „Andrićgrada“ u Višegradu do sada je uloženo skoro 16 miliona maraka, a najviše sredstava izdvojeno je iz budžeta Republike Srpske, te od „Elektroprivrede RS“ iako većinski kapital u preduzeću koje je formirano za realizaciju tog projekta ima režiser Emir Kusturica.

(Dnevni avaz)

U informaciji Ministarstva trgovine i turizma RS-a dostavljenoj poslaniku SDS-a Miroslavu Kojiću, koji je tražio odgovor u Skupštini RS-a o utrošku sredstva i u kojem omjeru od strana u ovom projektu, precizira se da je do oktobra 2012.godine u „Andrićgrad“ uloženo tačno 15.918.516,94 KM, uključujući sve troškove, dok je vrijednost glavnog projekta procjenjena na 35.000.000 KM.

Osim sredstava poreznih obveznika Republike Srpske koji pune budžet RS-a, u taj grad od kamena u Višegradu i Vlada Republike Srbije takođe je, kako se navodi, donirala iznos od dva miliona KM.

Atraktivnost ideje profesora Kusturice bila je prepoznata kako u Republici Srpskoj tako i u Srbiji, što je rezultiralo donacijom Vlade Republike Srbije za realizaciju projekta ,,Andrićgrad, u iznosu od 2.000.000 KM, precizira se u informaciji.

Međutim, u odgovoru resornog ministra RS-a Bakira Ajanovića nigdje se ne spominje da je Kusturica uložio novac iako njegova firma „Lotika“ ima 51 posto vlasništva na osnovu ugovora o osnivanju ,,Andrićgrada“ potpisanog 15.aprila 2011.godine.

Ajanović navodi da je firma Emira Kusturice u postupku traženja kredita za „Andrićgrad“.

Direktor ,,Andrićgrada“ d.o.o je obavijestio Skupštinu društva o pregovorima s donatorima iz Ruske Federacije koji bi trebali da ulože u ovaj projekat sredstva u iznosu od 8.000.000 KM, dok je preduzeće ,,Lotika“,, d.o.o Užice, u postupku osiguranja kredita u visini od 8.000.000 KM, stoji u informaciji uz napomenu da bi se prilivom ovih sredstava osigurala realizacija projekta u 2013.godini po planiranoj dinamici.

Podsjeća se i da je Vlada Republike Srpske u 2011. odobrila preko Ministarstva trgovine i turizma ukupno 1.500.000 KM za realizaciju projekta ”Andrićgrad”.

Realokacija sredstava izvršena je s pozicije – tekući grant za razvoj turizma u Republici Srpskoj.

Ministarstvo trgovine i turizma prema Budžetu koji je usvojen za 2012. godinu zatim je planiralo sredstva u iznosu od još 4.000.000 KM koja su u toj godini takođe planirana kao kapitalni grant za finansiranje projekta ”Andrićgrad”.

Ministarstvo je do dostavljana informacije narodnom poslaniku već bilo doznačilo 2.000.000 KM, a na osnovu Ugovora o finansiranju projekta zaključenog između Ministarstva trgovine i turizma i ,,Andrićgrad,, d.o.o Višegrad od 19.aprila 2012.godine u kojem su precizirane obaveze ugovornih strana.

Skupština akcionara ,,Rudnika i termoelektrana Ugljevik,, za ,,Andrićgrad izdvojila je 500.000 KM, dok ukupan iznos donacije Mješovitog holdinga “Eelektroprivreda RS” a.d. Trebinje za projekat “Andrićgrad” iznosi 1.000.000 KM.

U privrednom društvu ,,Andrićgrad“, d.o.o Višegrad Vlada ispred Republike Srpske kao osnivača ima 24,50 posto udjela, a isto toliko i Opština Višegrad, dok osnivač preduzeća ,,Lotika, d.o.o Užice ima udio od 51 posto, a sve na osnovu ugovora zaključenog 15.aprila 2011.godine.

Zanimljivo je i stav u informaciji da je vlasnička struktura društva određena dogovorom osnivača, a „konačni vlasnički udjeli definisat će se nakon završetka projekta“.

Još 2011. godine je Vlada RS-a donijela odluku kojom korisnika sredstava za izgradnju prve faze izgradnje „Andrićgrada“ oslobađa primjene Zakona o javnim nabavkama BiH, te istom odlukom obavezala i lokalne zajednice, javna preduzeća i neka ministarstva da daju novac za ovaj projekt.

Takođe, Vlada RS-a je Emiru Kusturici dala i koncesiju na gradsko građevinsko i vodno zemljište koje bi se koristilo za izgradnju objekata i drugih sadržaja radi realizacije projekta izgradnje naselja “Andrićgrad” u Višegradu.

Radi se o ukupnoj površini od 30.913 m².

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close