Analiziran Izvještaj o radu Uprave policije i stanju bezbjednosti na ZDK

11.02.2013. godine s početkom u 11,00 sati, u prostorijama Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, policijski komesar Fahrudin Bečirović je sa načelnicima Sektora uniformisane policije i Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a ZE-DO kantona, kao i načelnicima policijskih uprava na području Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, održao radni sastanak na kojem je, u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, u okviru prve tačke analiziran Izvještaj o radu Uprave policije i stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, dok je u okviru druge tačke dnevnog reda vršena analiza aktivnosti koje se poduzimaju i koje će se poduzimati u narednom periodu sa ciljem primjene i postupanja po Akcionom planu za 2013. godinu.

U kontekstu diskusija koje su vođene u okviru utvrđenih tački dnevnog reda, načelnici sektora, načelnici policijskih uprava te šefovi organizacionih jedinica su iznjeli kratak osvrt o poduzetim aktivnostima i rezultatima ostvarenim na nivou organizacionih jedinica kojim isti rukovode, sa posebni akcentom na aktivnosti koje se poduzimaju u skladu sa usvojenim i aktuelnim Akcionim planom  Uprave policije za 2013. godinu.

U nastavku je razgovarano o unapređenju i nastavljanju aktivnosti koje se poduzimaju na suzbijanju vršenja krivičnih djela iz nadležnosti Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, te hvatanju i procesuiranju izvršilaca istih. Takođe je razgovarano o načinima poboljšanja saradnje sa drugim policijskim agencijama, agencijama za provođenje zakona, lokalnim zajednicama te drugim institucijama i subjektima, kako bi se postigao što veći nivo profesionalizma i efikasnosti u radu i postupanju policijskih službenika i odsjeka koji funkcionišu u okviru Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona

Nakon diskusija, izvršenih analiza izvještaja i postignutih rezultata, doneseni su i određeni zaključci, prvenstveno u kontekstu aktivnosti koje će se poduzimati u narednom periodu, sa ciljem poboljšanja stanja bezbjednosti na području iz nadležnosti Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova  Zeničko-dobojskog kantona.

www.magazinplus.eu – MUP ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close