Analiza lokalnih vodovoda: Ispravna voda u Gimnaziji i OŠ Alija Nametak Buci

Nalazi fiziko-hemijskih i mikrobioloških analiza Programa „Lokalni vodni objekti“ koji ne udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće kod lokalnih vodnih objekata:

–    Lokalni vodovod „Kadina voda“ Čemalovići (Ova voda je mikrobiološki ispravna. Fiziko hemijska analiza pokazuje izrazito povećan stepen mutnoće i obojenosti. Zbog toga ne udovoljava zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće kod lokalnih vodnih objekata:
Potrebno je preispitati sanitarno tehničke karakteristike vodnog objekta i zone sanitarne zaštite u smislu otklanjanja mogućnosti prodiranja površinskih I otpadnih voda u objekat. Preporučuje se ponoviti fiziko hemijsku i mikrobiološku analizu vode nakon poduzetih mjera.
–    Lokalni vodovod „Ciglane“ Novo Naselje Donje Moštre (ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija). Voda se može koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta ključanja vode.Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i ev.sanacija objekta. Preporučuje se ponoviti fiziko hemijsku i mikrobiološku analizu vode.
–    Javna česma „Mušinac“ Dol (ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija).Voda se može koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta ključanja vode.Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i ev.sanacija objekta. Preporučuje se ponoviti fiziko hemijsku i mikrobiološku analizu vode.
–    Javna česma „DOL“ Dol (ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija blago povećanog stepena mutnoće).Voda se može koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta ključanja vode.Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i ev.sanacija objekta. Preporučuje se ponoviti fiziko hemijsku i mikrobiološku analizu vode.

Program“Škola-voda za piće“

Nalazi fiziko-hemijskih i mikrobioloških analiza koji udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće kod lokalnih vodnih objekata:

–    Gimnazija Visoko-gradski vodovod KONTROLNI NALAZ  UREDAN

Nalazi fiziko-hemijskih i mikrobioloških analiza Programa „Lokalni vodni objekti“ koji  ne udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće kod lokalnih vodnih objekata:

–    Lokalni vodovod „Vrela“ Gornji Taukčići (ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija i blago povećanog stepena mutnoće).Voda se može koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta ključanja vode.Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i ev.sanacija objekta. Preporučuje se ponoviti fiziko hemijsku i mikrobiološku analizu vode.
–    Javna česma „ŠAPORAK“ Kula Banjer (ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija).Voda se može koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta ključanja vode. Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i ev. sanacija objekta. Preporučuje se ponoviti fiziko hemijsku i mikrobiološku analizu vode.
–    Javna česma „Sudženica“ Kula Banjer (ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija blago povećanog stepena mutnoće). Voda se može koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta ključanja vode. Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i ev. sanacija objekta. Preporučuje se ponoviti fiziko hemijsku i mikrobiološku analizu vode.

Program “Škola-voda za piće“

Nalazi fiziko-hemijskih i mikrobioloških analiza koji udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće kod lokalnih vodnih objekata:

–    OŠ. Alija Nametak Buci – gradski vodovod KONTROLNI NALAZ  UREDAN

Nalazi fiziko-hemijskih i mikrobioloških analiza Programa „Lokalni vodni objekti“ koji ne udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće kod lokalnih vodnih objekata:

–    Lokalni vodovod „ŠUMERA“ Uvorići (ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija).Voda se može koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta ključanja vode. Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i ev. sanacija objekta. Preporučuje se ponoviti fiziko hemijsku i mikrobiološku analizu vode.

www.magazinplus.eu – Dom zdravlja

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close